IoTConnect – IoT Platform as Service

Virksomheders konkurrenceevne og effektivitet afhænger af deres evne til at innovere og succesfuldt omsætte teknologi til reel værdi i forretningen – og aldrig har det været vigtigere.

PREMIUM PARTNER

IoT er en af de mest indflydelsesrige sæt af digitale transformationsteknologier, der i samspil med bl.a. cloud, AI og Big Data muliggør, driver og fremskynder nye forretningsområder, ændringesmuligheder og forbedringer af måderne vi arbejder og lever på og derfor en vigtig komponent i en robust forretningsstrategi.

IoTConnect er en IoT platform, leveret som en service, der hjælper virksomheder til at skabe digital transformation og udnytte deres digitaliseringspotentialer via IoT.

Og IoTConnect er ikke blot en infrastruktur, men også en lang række Smart Solution services der hurtigt, effektivt og sikkert gør dig i stand til, at realisere gevindsten ved anvendelse af IoT.

IoTConnect – enterprise klar IoT infrastruktur

IoTConnect er ikke kun en platform, der giver mulighed for at forbinde og administrere virksomhedens mange enheder og aktiver, men en enterprise klar infrastruktur baseret på den nyeste teknologi, der tilbyder avancerede funktioner og ydeevne, der hjælper dig med hurtigt at forbinde, styre og oprette enheder og applikationer med meget lidt eller ingen kodning, hvilket sparer masser af tid og penge.

Smart Solutions – industritilpassede IoT services

I kombination med den kraftfulde IoTConnect infrastruktur, tilbydes standardiserede IoT services, Smart Solutions, tilpasset specifikke forretningsbehov i forskellige virksomhedstyper og industrier. Med Smart Solutions drager du fordel af allerede designede og testede dataskabeloner, dashboards og analyseværktøjer og opnår en hurtig genvej til en mere datadrevet og værdibaseret forretningsmodel, der skaber indsigt og styrker og optimerer dine beslutningsprocesser og strategiske målsætninger.

Hvorfor vælge IoTConnect og Smart Solutions?

  • En platform med utallige muligheder
  • Enkel og brugervenlig styringskonsol
  • Lidt eller ingen manuel kodning
  • Indbygget analyse
  • Multi-layer sikkerhed

Smart Solutions – IoT services designet til din forretning

Smart Asset Monitoring

Med Smart Asset får du en monitorerings- og styringsløsning, der hjælper dig med, ikke kun at få bedre kontrol over dit fysiske produktionsudstyr, men også at overvåge dine virtuelle aktiver som fx data fra forskellige forretningssystemer. De indbyggede analysefunktioner kan hjælpe med at forudsige nedbrud, performancetab, behov for vedligeholdelse m.m. og dermed sikre effektivitet og produktivitet i dine forretningsprocesser og reducere driftsomkostninger.

Læs mere

Smart Fleet Solution

Oplev en smartere måde at styre din flåde på med Smart Fleet Solution. Ud over de grundlæggende sporingsfaciliteter kan du analysere alle aspekter af din flåde – ruteplanlægning, brændstofanalyse og køremønstre – for at forbedre produktiviteten og levere besparelser. AI og machine learning funktionaliteter sikrer fx optimal ruteplanlægning, samt mulighed for at forudsige køretøjets vedligeholdelsestilstand og kørselsvaner – baseret på et køretøjs anvendelse.

Læs mere

Smart Warehouse Monitoring

Smart Warehouse Monitoring muliggør realtidsovervågning, transparens og sporbarhed af lagerbeholdning og lagerudstyr. Den indsamlede data bruges til at optimere kontrol- (ACS) og lagerstyringssystemer (WMS) og giver værdifuld indsigt og værktøjer til fx at forecaste lagerbeholdning og pladsudnyttelse, sikre mod udløb af holdbarhed og optimere den samlede driftseffektivitet af lagret ved at minimere eller undgå spil, skader, forsinkelser, varemangel og gentagende processer.

Læs mere

Smart Factory

Smart Factory er en løsning til overvågning af produktionslinjer med indbygget AI- og IoT-teknologier, som gør det muligt at overvåge dit produktionsmiljø fra et centraliseret, realtime dashboard. Via en industriel automatiseringsløsning anvendes gennemtestede machine learning algoritmer, der kan forudsige fejl og tilføre produktionslinjen et højere niveau af operativ intelligens, som minimere produktionsstop, optimere processer og dermed højner produktionseffektiviteten.

Læs mere

Smart Retail

I konkurrence med øget online-handel er Smart Retail løsningen, der giver detailhandlere vigtige analyseværktøjer og den nødvendige indsigt til, at kunne udvikle den rigtige forretningsstrategi for at tiltrække, engagere og fastholde kunder til deres butik. Via sensorer og beacons hjælper løsningen med fx at tilpasse oplevelsen i butikken ved at sende personlige tilbud direkte til kunders mobile enhed, når de er i nærheden og dermed øge kundeoplevelsen og den samlede rentabilitet.

Læs mere

Smart Connected Worker

Smart Connected Worker-løsningen hjælper med at forbedre arbejdstagerens sikkerhed i produktionsanlæg, raffinaderier, minedrift, elproduktionsfaciliteter og alle former for industriområder ved hjælp af intelligente sensorer, sikkerhedsveste og specialiserede wearables. Det gør det bl.a. muligt at overvåge om arbejdsmiljøregler overholdes, kortlægge ikke produktive arbejdsprocesser, advare medarbejder om farlige arbejdsforhold m.m.

Læs mere

Smart Office

Smart Office-løsningen gør det smartere at administrere kontorfaciliteter. På tværs af PC, tablet og smartphone får du med dette bookingsystem fuldt overblik over jeres samlede antal mødelokaler, med status på tilgængelighed, kapacitet og møderumsfaciliteter og med Smart Office Mobile App’en har du overblik og mulighed for at booke direkte fra din mobiltelefon.

Læs mere

Smart Facility Monitoring

Smart Facility Monitoring indsamler data fra alle driftsområder  fx lysniveauer, lydniveauer, fugtighed, temperatur, skiltning, brandsikkerhedsinstallationer – i dit facilitetsnetværk, uanset producent. Det giver overblik og synlighed og hjælper dig med at forbedre brugeroplevelser, reducere driftsomkostninger og forbedre den forebyggende vedligeholdelsesplanlægning ved hjælp af realtid og historiske data og  AI-ressourcer i løsningen.

Læs mere

Smart Food Monitoring

Smart Food Monitoring hjælper, via IoT- og AI teknologi, med at indsamle og analysere flere variabler, der giver handlingsbare målinger. Løsningen understøtter en lang række områder, herunder høst, forarbejdning, distributionskanaler og holdbarhed i detailbutikker. Desuden kan virksomheder med temperaturovervågning i frysere og køleenheder undgå spild af fødevarer.

Læs mere

Smart City Solution

Smart City hjælper offentlige og private planlæggere med at fremme effektiv udnyttelse af ressourcer og bæredygtighed, skabe borgernes engagement og optimere beslutningstagen vedr. fx offentlig transport, infrastruktur og miljø, der forbedrer kvaliteten af borgernes livsstil og fremskynder økonomisk vækst.

Læs mere

Smart Healthcare

Smart Healthcare udvider sundhedsvæsenets økosystem og dermed muligheden for at imødekomme forventninger og krav til effektive og patienttilpassede sundhedsydelser f.eks. via fjernpleje. Ved at indsamle patientinformation i realtid får sundhedsvæsnet mulighed for at tage proaktive foranstaltninger til behandling og dermed højne kvaliteten af patientplejen og samtidig fokusere på den samlede udgiftsreduktion, pga. den indsigt om patienterne som indsamlede data giver.Læs mere

Smart Generator Monitoring

Vil en pludselig strømafbrydelse påvirke din produktivitet? Smart Generator Monitoring hjælper til kontinuitet i din drift ved at overvåge vigtige KPI’er der sikre, at dine fjern- og nødgeneratorer er driftsikre og du dermed undgår pludselige produktionsstop og tab af effektivitet. Løsningen gør det ligeledes muligt at forudsige nedbrud og planlægge eventuelle vedligeholdelsesarbejde på dine generatorer.

Læs mere

Smart Air Quality Monitoring

Industrielle processer som f.eks. forbrænding af fossile brændstoffer, kemisk forarbejdning, blanding og boring i tunneler og miner, metalstøbning og lakering udsender giftige gasser som CO, CO2, CH4, SO2, VOC, NH3, LPG, H2. Disse gasser kan skade og i værste fald dræbe hvis de kommer ud af kontrol. Derfor giver det mening at overvåge og kontrollere disse processer via sensorer der kan advarer og eventuelt evakuere medarbejdere inden det koster menneskeliv.

Læs mere

Du ønsker at udnytte fordelene i cloud. Vi hjælper dig med at realisere dem.

Kontakt os via kontaktformularen, på telefon +45 8882 6290 eller
e-mail service@timengo.com.

    Ved at indsende denne formular giver du samtykke til, at timengo a/s må behandle de personoplysninger, du har indtastet for at kunne håndtere din henvendelse. Læs mere om dine rettigheder, samt hvordan du kan kontakte timengo a/s og/eller klage i vores persondatapolitik.