Kubernetes er automatiseringsværktøjet, der gør det nemmere at orkestrere og administrere containeriserede applikationer.

Og hvad betyder det?

Moderne applikationsudvikling går i retning containerisering. En container er en softwareenhed, der “pakker” en app eller dele af en app, så den indeholder koden og eventuelle afhængigheder til omkringliggende systemer.

Containeren abstraherer fra underlæggende infrastruktur, hvilket gør den nem at flytte mellem forskellige miljøer. Det letter processen for test og udrulning af software uden, det skaber problemer med andre dele af applikationen.

Kører du mange containere kan du let miste overblikket eller bruge uforholdsmæssigt mange manuelle ressourcer på at administrere dem.

Kubernetes hjælper med at automatisere og overvåge håndteringen af dine containere og gør det lettere at spore, planlægge og operationalisere forskellige containere i stor skala.

Hvorfor Azure Kubernetes Services?

AKS giver det forkromede overblik og automatiserer den manuelle administration af containeriserede applikationer

AKS automatisering betyder sikkerhed, høj ydeevne, fleksibilitet og elastisk skalering af ressourcer

AKS mikroservices gør det lettere at teste og fejlsøge i modsætning til monolitiske enheder

Færre fejl og høj tilgængelighed fordi AKS automatisk verificerer og korrigerer driften af containere

QUICK GUIDE

Forstå grundelementerne i moderne softwareudvikling

Container

Container-teknologi, er en metode til “emballering” af en app, så den kan afvikles isoleret fra andre processer og underlæggende infrastruktur. Appen, konfigurationer og andre afhængigheder pakkes som en enhed i en container og kan dermed flyttes mellem forskellige miljøer.

Docker

Docker er den underlæggende teknologi, der bygger de containere, der benyttes i containerbaseret applikationsudvikling. Docker containere er meget “bærbare”, hvilket gør det let og dynamisk at styre arbejdsbelastninger og flytte en app mellem fx en udviklers arbejdsstation, et fysisk datacenter eller cloud.

Kubernetes

Kubernetes er et infrastruktur framework eller “containerstyringsværktøj”, der bl.a. gør det lettere at administrere og automatisere rollouts, rollbacks og bin packing, gendanne og vedligeholde containere, håndtere versionsstyring og styring af netværkstrafik og storage.

DevOps

DevOps er en moderne udviklingsmetode med fokus på hurtigere og bedre udviklingen. En DevOps praksis nedbryder siloer og binder processer, opgaver og samarbejde sammen på tværs af roller og afdelinger. Det skaber bl.a. hurtigere leverancer, øget produktivitet og højner kvaliteten. Læs mere om DevOps

Kickstart din “Kubernetes Day 2 Operations”
– driv sikkert og struktureret K8s

Det er nemt at oprette et Kubernetes (K8s) cluster i Azure og hos andre cloud udbydere. Men mange opdager hurtigt, at det at oprette og drive en K8s platform på en sikker, skalerbar og strukturet måde – er et helt andet problem.

Problemet er så stort, at det har fået sit eget udtryk, ”Kubernetes Day 2 Operations”.

Hos timengo har vi igennem vores arbejde med K8s udviklet en standard for, hvordan du driver K8s på en struktureret måde og samtidigt får alle fordelene ved Azure AKS (K8s).

Et K8s projekt består af to faser:

Indledende analyse og behovsafdækning af fremtidigt design af din K8s platform (K8s Roadmap)

Efterfølgende konfiguration og etablering af din K8s platform på baggrund dit Roadmap (byg fase)

 

K8s Roadmap
Pris: kr. 35.000,-

Byg fase
Pris: kr. 90.000,-

 

K8s platform klar til dagligdagen

 • Løsningen består af to faser; indledende Roadmap og efterfølgende “byg” fase.
 • Løsningen baserer sig på Azure AKR, Azure ACR og Azure DevOps konfigureret til automatisk deployment af kode i containers.
 • Autoskalering sikrer en konstant rightsizing, både op og ned.
 • Indbygget service discovery, self-healing og load balancing sikrer at dine services altid er tilgængelige.
 • Fuldautomatisk udrulning af SSL-certifikater via Lets Encrypt.
 • Brugerstyring via Azure AD sikrer at alle har adgang til det de skal bruge, og ikke mere.
 • Templates for K8s Deployments, Services, Ingress osv. sikrer at udviklere ikke skal opfinde den dybe tallerken hver gang.
 • Microsoft Defender for Kubernetes, som giver dig løbende vurdering af dine cluster for at give indsigt i fejlkonfigurationer og retningslinjer, der hjælper dig med at identificerede trusler og forbedringer til dine cluster.
 • Microsoft Defender for ACR Microsoft Defender til containerregistre indeholder en sårbarhedsscanner til scanning af images i Azure Container Registry-registre og giver større indsigt i dine images sårbarheder.

Klar til AKS i praksis?

Så kontakt os via formularen eller på tlf.: +45 8882 6290 for en snak om, hvordan du kommer godt fra start og effektivt i mål med AKS.

  Ved at indsende denne formular giver du samtykke til, at timengo a/s må behandle de personoplysninger, du har indtastet, for at kunne håndtere din henvendelse. Læs mere om dine rettigheder samt hvordan du kan kontakte timengo a/s og/eller klage i vores persondatapolitik.
Sanne Laerz hjælper dig videre med licensadministration og rådgivning