Azure Cost Management

– bevar kontrollen over dit Azure forbrug og spar penge

I takt med at virksomheder får mere og mere cloud baseret infrastruktur – bliver gennemsigtighed og forudsigelighed af cloud omkostninger stadig vigtigere.

Men omkostningsstyring i Azure er et felt, der i mange virksomheder endnu ikke har taget form og de har derfor svært ved at styre deres omkostninger og budgetter.

Genkender du billedet?

Med timengo’s Azure Cost Management Service gør vi det enkelt for dig at få overblik og gennemskue dine Azure omkostninger – og hjælper dig til at realisere betragtelige besparelser ved løbende optimering af dit Azure miljø.

En gang om måneden evaluerer vi dit Azure miljø og yder rådgivning og sparring omkring, hvordan du optimerer dine samlede Azure omkostninger.

Vi kigger bl.a. på:

  • Muligheder for Reserved Instance/capacity / optimering på nuværende Reserved Instance/capacity utilization​
  • Muligheder for Azure Hybrid Benefits / optimering af nuværende Azure Hybrid Benefits setup​
  • Vurdering af licens compliance i forhold til License Mobility via Software Assurance​

Azure Cost Management fra timengo
Hvad hjælper vi med ?

Kontrol af omkostninger i Azure

Løbende og proaktiv hjælp til rightsizing af dit Azure miljø, så du ikke får overraskende regninger på bagkant

Gennemsigtig og forudsigelig budgettering

Overblik og kontrol over udviklingen i dit Azure miljø, så du bedre kan planlægge og budgettere dit Azure forbrug

Optimering af indkøb i Azure

Anbefalinger, sparring og hjælp til at udnytte muligheder for at optimere dit indkøb og dermed spare penge

Besparelser i millionklassen

Grundejernes Investeringsfond arbejder målrettet og løbende med Azure Cost Management.

Se med, når Thomas Nielsen, Drift- og Infrastrukturkonsulent hos GI, fortæller om projektet og hvordan de har opnået årlige besparelser i millionklassen.

Sådan sikrer vi din besparelse i Azure

Baseline-måling

Indledende analysefase, hvor vi gennemgår og kortlægger dit aktuelle Azure miljø som sammenligningsgrundlag for den videre rådgivning og sparring omkring indsatser og optimeringsmuligheder.

En mand, der sidder ved en computer skærm
Hænder på tastatur på en bærbar computer

Månedligt statusmøde

Gennemgang af dit aktuelle Azure miljø, samt status/historik over udviklingen siden foregående statusmøde. Vi afstemmer:

  • timengo’s anbefalinger til indsatser/handlinger til optimering af miljøet
  • Hvem gør hvad og hvornår
  • Opsummerende referat over seneste udvikling og aftalte indsatser
Test

Betal kun det Azure bør koste !

Udnyt licens- og indkøbsfordele og undgå at dine Azure omkostninger stikker af

Med cloud er mange ting blevet lettere – i særdeleshed evnen til hurtig etablering af IT-infrastruktur. Azure er det “store kolde bord” fyldt med lækkerier – lige til at plukke ned af hylden og sætte i drift.

Men… er du ikke opmærksom, kan du let komme til at betale for meget for din brug af Azure.

Microsoft’s licens- og indkøbsmodeller indeholder en række optimeringsmuligheder, der gør, at du kan reducere din Azure cost med op imod 70% sammenlignet med listeprisen.

Med Azure Cost Management fra timengo, får du løbende hjælp og sparring til at forstå og udnytte disse indkøbsfordele og dermed reducere dine samlede Azure omkostninger og minimere risikoen for kedelige ekstraregninger.

Sparegris

Azure Reservations = op til 70% rabat

Spar op til 70% ved at planlægge dit forbrug og reserver dit forventede forbrug up-front i enten 12 eller 36 måneder.

Microsoft opdeler Azure Reservation i to brede kategorier:

  • Reserved Instances (reservation af virtuelle maskiner)
  • Reservede Capacity (reservation af App services, Storage og datatjenester)

Azure Hybrid Benefits = op til 70% rabat

Spar op til 70% på Azure ved at bruge dine eksisterende Windows Server-, SQL Server- og AVD-licenser fra dit on-premise miljø i cloud.

Azure Hybrid Benefit er en licensfordel, der gøre det muligt, at “genbruge” dine on-premise Software Assurance-aktiverede eller CSP licenser til Windows Server og SQL Server og Azure Virtual Desktop på Azure – uden yderligere omkostninger

Få mere Azure for færre penge

Vil du høre mere om vores Azure Cost Management Service og hvordan du optimerer dine Azure omkostninger – så kontakt os via formularen eller på tlf.: +45 8882 6290.

Tim Kaas-Hansen, Cloud Consultant i timengo