ADOPTION
Skab trivsel og effektivitet med
træning i jeres IT-værktøjer

Indførelsen af Microsoft 365 og de forandringer det fører med sig kræver god planlægning. Det handler ikke kun om den tekniske implementering, men i lige så høj grad om, hvordan I som virksomhed ønsker at arbejde med jeres online-værktøjer og hvilken arbejdskultur I gerne vil skabe.

Her er bruger adoption, løbende træning og vedligeholdelse af kompetence omdrejningspunktet for, i hvor høj grad I får succes og høster værdien af jeres systemer og værktøjer.

Microsoft 365 implementeringsroadmap
– læg en plan for brugen af jeres online-værktøjer

For at sikre at alle i virksomheden føler sig rustet til at arbejde effektivt, ensartet og hensigtsmæssigt med jeres online-værktøjer, er det vigtigt at få kortlagt behovet for træning, så alle i organisationen ved, hvad der forventes og arbejder i samme retning.

Med vores Microsoft 365 implementeringsroadmap gennemgår vi nye muligheder og hvilke forandringer, der har betydning for nuværende rutiner, processer og adfærd. Og lægger en plan for, hvordan I, som forretning, klæder jeres medarbejdere på til at udnytte mulighederne i jeres online-værktøjer.

Vi drøfter, hvordan I ønsker at arbejde med værktøjerne og hvilken arbejdskultur de skal understøtte, ud fra spørgsmål som:

  • Hvordan skaber vi en fælles kultur omkring brugen af værktøjerne i Microsoft 365?
  • Hvordan vedligeholder vi medarbejdernes kompetenceniveau og implementerer nye funktioner?
  • Hvordan onboarder og træner vi nye medarbejdere?
  • Hvordan arbejder vi sikkert, mobilt og hjemmefra?
  • Hvordan samarbejder vi omkring filer og hvilken Outlook kultur skal vi praktisere?

Det nuværende kompetenceniveau identificeres og behovet for træning og uddannelse afstemmes og opsummeres i et virksomhedstilpasset Roadmap, der indeholder præcis den plan, der understøtter jeres behov og ønsker til måden at arbejde på.

Adoption af Microsoft 365 – lad os lægge en plan sammen

Træning er ikke et IT-projekt, det er et forretningsprojekt

IT giver værktøjerne – forretningen driver adfærden og kulturen bag den måde vi arbejder på.

Derfor er succesfuld implementering af IT-værktøjer ideelt set et samarbejde på tværs af flere funktioner i virksomheden.

Vi hjælper med at facilitere en fælles forståelse af både muligheder og konsekvenser af teknologi.

Så I som forretning kan give medarbejderne de bedste forudsætningerne for, at få mest muligt ud af jeres Microsoft 365.

Alle vinder med træning og uddannelse

 Forretningen 

Træning og uddannelse i virksomhedens værktøjer højner udnyttelsen og dermed værdien af den samlede investering.

Hvid bærbar PC - ikon

 IT 

 Træning og uddannelse i virksomhedens værktøjer øger adoptionen og giver mindre bruger-support til IT.

Hvid person - ikon

 Brugeren 

Træning og uddannelse i virksomhedens værktøjer gør dine brugere trygge og produktive i deres opgaveløsning.

Du ønsker at udnytte fordelene i cloud. Vi hjælper dig med at realisere dem.

Kontakt os via kontaktformularen, på telefon +45 8882 6290 eller
e-mail service@timengo.com.

    Ved at indsende denne formular giver du samtykke til, at timengo a/s må behandle de personoplysninger, du har indtastet for at kunne håndtere din henvendelse. Læs mere om dine rettigheder, samt hvordan du kan kontakte timengo a/s og/eller klage i vores persondatapolitik.