Application Modernization er en praksis, der opdaterer ældre software til nyere tilgange, herunder fx nyere programmeringssprog, frameworks og infrastrukturplatforme.

Det er softwareudvikling, der kan sidestilles med at renovere et ældre hus, for at drage fordel af forbedringer som fx nye vinduer, etablering af ny varmekilde m.m. Udgifterne til løbende vedligeholdelse vil ofte være lavere end nedrivning og nybygning.

I stedet for at pensionere en eksisterende applikation eller erstatte den af en ny, forlænger applikationsmodernisering levetiden for applikationen samtidig med, at den drager fordel af ny teknologi, der reducerer driftsomkostninger og forbedrer IT-sikkerheden.

Fordele med Application Modernization

Hurtigere time-to-market
Levér nye features til kunder hurtigt og robust (DevOps)

Levetidsforlængelse
Beskyt din investering i kritiske forretningsapplikationer 

Digital resiliens
Bliv rustet til at håndtere forandringer og styrk konkurrenceevnen

Sikkerhed
Beskyt apps og data mod trusler med en moderne infrastruktur

Optimeret driftsomkostninger
Udnyt skala og dynamisk op- og nedskalering af services

Nye forretningsmuligheder
Skab hurtigere nye services og på en moderne og innovativ platform

Hvorfor modernisere dine ældre applikationer?

Virksomheder har ofte betydelige investeringer i deres eksisterende applikationsportefølje, både økonomisk og operationelt.

Application Modernization gør det muligt at beskytte disse investeringer og opdatere “mission-critical” applikationer ved at drage fordel af moderne infrastruktur, værktøjer, sprog og andre teknologiske fremskridt.

Få virksomheder er nemlig villige eller i stand til at trække legacy applikationer tilbage og starte forfra, da omkostningerne, produktivitetstab m.m. er for store.

For mange virksomheder er applikationsmodernisering derfor vejen til at fastholde, styrke og udvikle forretning, ved at realisere fordelene ved nyere softwareplatforme, værktøjer, arkitekturer, biblioteker og frameworks.

En robust strategi for applikationsmodernisering kan bl.a. reducere de ressourcer, det kræver at drive en ældre applikation, øge hyppigheden og pålideligheden af implementeringer og forbedre oppetid og robusthed.

En plan for applikationsmodernisering er et vigtigt element af virksomhedens overordnede digitale transformationsstrategi.

5R-strategi til cloud migrering af apps

Første skridt mod en vellykket modernisering af legacy apps er en grundig evaluering af bl.a. applikationens tekniske karakteristika, dens egnethed til en cloud migrering, ROI af moderniseringen, applikationens indbyrdes afhængighed med andre systemer.

Hos timengo arbejder vi ud fra Gartners 5R model som værktøj til udvikling af en langsigtet køreplan for virksomhedens applikationsmodernisering.

Modellen hjælper til at identificere omfanget af moderniseringen for de enkelte apps samt administrere og prioritere ressourcer til “running” apps, samtidigt med at du kan udføre arbejdet med moderniseringen.

Gartners 5R’er

1. Rehost

Rehost eller Lift and Shift-tilgangen. Her flyttes dine applikationer fra dit lokale miljø til cloud uden ændringer. Denne strategi indebærer minimal risiko og indsats. Den reducerer infrastruktur- og driftsomkostninger og gavner på længere sigt, da den understøtter en “cloud-first” tilgang.

2. Re platform

Re platform eller Lift-tinker-shift-metoden. Her flyttes applikationerne, som de er, med en mindre “op-versionering”. Med denne strategi foretages få optimeringer før migrering til cloud, fx at skifte fra egen hostet infrastruktur til administrerede tjenester i Azure.

3. Refactor

Refactor eller rearchitect er en metode til at transformere ikke-cloud-applikationer til en cloud-native applikation. Det kræver en komplet revision af en applikation for at tilpasse den til cloud. Her ændres apps og infrastruktur fra en monolitisk arkitektur til en serviceorienteret arkitektur.

4. Retire

Under et moderniseringsprojekt identificerer du muligvis applikationer, der enten er overflødige eller hvor ROI’en for moderniseringen er for dårlig. Disse apps lukkes og besparelserne vil i sidste ende forbedre den samlede business case.

5. Retain

Her fastholdes og vedligeholdes applikationen i sit eksisterende on-premise miljø fx på grund af aktive udviklingsprojekter, optimal performance, overholdes af regler i forbindelse med opbevaring af data m.m.

Kom godt fra start og udnyt fordelene med Application Modernization i Azure

Application Modernization Roadmap
– den rigtige plan for din app modernisering

Henvender sig til virksomheder, der ønsker at modernisere legacy applikationer, for at beskytte og styrke konkurrenceevne og investeringer.

Via en workshop gennemgår vi i fællesskab jeres applikationsportefølje med udgangspunkt i Gartner’s 5R model, udmøntet i en samlet strategi for jeres applikationsmodernisering.

Application Modernization Roadmap indeholder følgende:

 • Anbefalet prioriteret rækkefølge for efterfølgende analyse af modernisering pr. applikation
 • timengo vurderer altid om Azure har nogle muligheder i Paas verdenen
 • Estimeret cost for moderniseringen af applikationerne
 • Levering af plan for moderniseringen af applikationer

Pris: kr. 35.000,-

Application Roadmap
– moderniseringsforløb for en specifik app

Efter at have fastlagt roadmap for hele din applikationsportefølje analyserer vi, hvordan en specifik applikation kan moderniseres efter ”cloud ready” / ”cloud first” arkitekturprincipper og følger strategien for cloud migrering (et af de 5 R’er).

timengo leverer et moderniseringsforløb (Applikationsroadmap), som bl.a. kræver undersøgelse og analyse af emnerne:

 • Tillader den eksisterende arkitektur den ønskede modernisering?
 • Kodekvalitet
 • Applikations-kritikalitet
 • Hvor er data lagret? Er data delt med andre applikationer? Er der behov for at flytte data? Krav til datasikkerhed og logning m.m.
 • Fastlæggelse af grænseflader og beskrivelse af API’er og services, der kan opdele applikationen i ”bidder”
 • Vurdering af virksomhedens viden og kompetence indenfor udviklingsteknologien

Pris: kr. 35.000,- (betinger gennemført Roadmap)

Klar til applikations-modernisering i praksis?

Så kontakt os vi formularen eller ring på tlf.: +45 8882 6290 for en uforpligtende snak om modernisering af egenudviklet software og applikationer.

  Ved at indsende denne formular giver du samtykke til, at timengo a/s må behandle de personoplysninger, du har indtastet for at kunne håndtere din henvendelse. Læs mere om dine rettigheder, samt hvordan du kan kontakte timengo a/s og/eller klage i vores persondatapolitik.
Sanne Laerz hjælper dig videre med licensadministration og rådgivning