Managed Detection and Response2024-02-29T12:43:22+01:00

Overvej en MDR-service til overvågning af din Microsoft 365 platform, hvis du vil …

… beskytte din virksomhed og dens følsomme data.

… sikre at der reageres og ageres hurtigt på cybertrusler.

… have maksimal IT-sikkerhed i din virksomhed.

… bruge så få ressourser som muligt.

Udfordringen

Uden en dedikeret overvågningsløsning er det svært at identificere og opdage avancerede cybertrusler. Det forsinker opdagelsen af et angreb og giver de cyber-kriminelle tid til at skabe større skade og datatab.

Løsningen

Med MDR til Microsoft 365 overvåger timengo’s beredskab jeres platform 24/7 og reagerer og advarer proaktivt om potentiel trussels-aktivitet, så du kan handle i tide, hvis I bliver angrebet af cyber-kriminelle.

Fordelen

Med MDR til Microsoft 365 slipper du for at overvåge din IT-sikkerhed. I stedet hjælper vi med at forebygge trusler, opdage og inddæmme angrebsforsøg – også når du har fri eller bare ikke har hænder nok i IT.

Kom i gang allerede i dag

Tal med en ekspert og bring din IT-sikkerhed til næste niveau med MDR til Microsoft 365.

STOP ANGREB 24/7

Vi holder øje med din sikkerhed – også når du sover

MDR til Microsoft 365 bakker din IT-afdeling op med specialiseret sikkerhedseksperter, der overvåger, undersøger og reagerer på Microsofts 365 sikkerhedsadvarsler 24/7 og advarer øjeblikkeligt, når der er en trussel, du skal handle på.

Bak din IT-afdelingen op med et team af IT-sikkerheds-eksperter.

Overvågning døgnet rundt – året rundt, også når IT-afdelingen holder fri.

24/7 detektion og beskyttelse mod nye og avancerede trusler.

Hurtig respons og incidenthåndtering, der inddæmmer og minimere angrebet.

Luk kritisk mangel på tid og sikkerhedsressourcer i IT-afdelingen.

Få adgang til specialiseret og dedikeret IT-sikkerhedsekspertise.

 

Beregn prisen for MDR i din virksomhed

Prisen på MDR til Microsoft 365 beregnes ud fra det antal brugere, der skal overvåges og beskyttes 24/7/365.

Vælg antal MDR-brugere

Ved mere end 250 brugere beregner vi et særskilt tilbud til dig. Kontakt os her for en pris.

{{ users }}+ bruger brugere
Vælg aftalelængde
Din pris pr. måned
{{ price }} kr.
Når du skriver din e-mail og klikker 'Se beregning' vil din beregning blive tydelig.
{{ form.email.error }}
{{ form.terms.error }}
{{ submit_message }}

MDR til Microsoft 365
– kort fortalt

  • 24/7 overvågning af sikkerhedsalarmer og -hændelser
  • Evaluering og håndtering af potentielle trusler i realtid
  • Proaktiv og hurtig handling på sikkerhedsbrud og mulige trusler

24/7 OVERVÅGNING – 365 DAGE OM ÅRET

Sådan virker MDR til Microsoft 365

24/7 Monitoring (Overvågning)
timengo overvåger og indsamler sikkerhedsalarmer i dit Microsoft 365 miljø
Detect (Afdæk)
timengo afdækker og identificerer mistænkelig adfærd, alarmer og trusler registreret i dit Microsoft 365 miljø
Investigate (Undersøg)
timengo undersøger, vurderer og prioriterer de identificerede alarmer, trusler eller sikkerhedsbrud
Respond (Handling)
timengo handler i realtid på identificerede trusler og kontakter dig, hvis du skal foretage ændringer i dit Microsoft 365 miljø

MDR TIL MICROSOFT 365

Ro i sindet for både små og mellemstore virksomheder

Selvom små og mellemstore virksomheder kan virke mindre interessante for cyberkriminelle, er de ikke immune over for sikkerhedstrusler. Tværtimod kan de ofte være lette mål på grund af færre ressourcer og svagere sikkerhedsforanstaltninger.

MDR til Microsoft 365 leverer fordele som kontinuerlig overvågning, hurtig respons og dygtige sikkerhedseksperter, der arbejder for din virksomhed – uden at du behøver at investere i dyre værktøjer og ressourcer.

Så uanset om du er en stor virksomhed med komplekse it-systemer eller en mindre virksomhed med begrænsede ressourcer, får du udvidet din sikkerhed og ro i sindet, så du kan fokusere på din kerneforretning.


Ifølge Erhvervsstyrelsen har 44% af alle SMV’er ikke det fornødne sikkerhedsniveau


“Det tidsmæssige perspektiv i et cyberangreb er afgørende. Jo hurtigere der kan reageres, jo mindre bliver skaden som udgangspunkt. Derfor har vi prioriteret 24/7 overvågning med MDR til Microsoft 365”

Rune Axelstad Petersen, CIO hos IRON Pump

Spørgsmål om MDR – få svar her

Hvad er en Managed Detection and Response (MDR) løsning2023-09-14T19:31:07+02:00

En Managed Detection and Response (MDR) løsning er en proaktiv sikkerhedstjeneste, der overvåger og reagere på trusler i realtid i din virksomheds IT-infrastruktur for at beskytte mod cyberangreb.

Det giver virksomheder mulighed for at supplere deres eksisterende IT-sikkerhed med et team af eksperter, der overvåger hele eller dele af din IT-infrastruktur 24/7. På den måde reageres der på trusler, når du ikke selv har mulighed for det – fx om natten.

Med timengo MDR til Microsoft 365 får du hjælp fra vores team af sikkerhedsspecialister til at overvåge, evaluere og prioritere de mange aktive sikkerhedstrusler, der oprettes af Microsoft – 24/7.

Og vi hjælper med at evaluere og prioritere de indkomne advarsler, så du kun bruger tid på dem, der er vigtige og kritisk for din infrastruktur.

Hvordan adskiller MDR sig fra andre sikkerhedstiltag som fx antivirus og MFA?2023-09-14T19:41:05+02:00

En MDR-løsning adskiller sig fra andre sikkerhedstiltag på flere måder, primært i sit fokus på proaktivt at opdage og reagere på trusler og sikkerhedsbrud i realtid. Her er nogle af de vigtigste måder, hvorpå en MDR-løsning adskiller sig:

Proaktiv trusselsdetektion: MDR-løsninger er proaktive og fokuserer på at identificere trusler, før de forårsager skade. Dette adskiller sig fra mere traditionelle sikkerhedstiltag, der primært er baseret på at forhindre trusler ved hjælp af firewall, antivirus og adgangskontroller.

Realtidsdetektion: MDR-løsninger overvåger konstant virksomhedens it-miljø i realtid for at opdage trusselsindikatorer og mistænkelig adfærd øjeblikkeligt.

Adfærdsanalyse: MDR-løsninger bruger avanceret adfærdsanalyse og machine learning-algoritmer til at identificere usædvanlige og mistænkelige aktiviteter, selvom de ikke er baseret på kendte trusselsignaturer.

Skræddersyet respons: MDR-løsninger tilbyder ofte skræddersyede responsprocedurer baseret på virksomhedens specifikke krav og politikker. Det inkluderer fx aftaler om handlinger i forbindelse med trusselsafbødning, isolering af angrebne systemer og fjernelse af malware.

Incident Response: MDR-løsninger tilbyder også ofte incident response, hvor eksperter sidder klar til at reagere på og hjælpe med at afbøde trusler i realtid.

Skalérbarhed: MDR-løsninger er normalt skalerbare og kan tilpasses til virksomhedens størrelse og behov.

24/7 Overvågning og Support: MDR-løsninger tilbyder normalt 24/7 overvågning og support, hvilket sikrer, at virksomheden kan reagere på trusler døgnet rundt.

Trusselsinformation og rapportering: MDR-løsninger giver virksomheden værdifuld trusselsinformation og rapportering, der kan hjælpe med at forbedre sikkerhedsstrategien på lang sigt.

Sammenfattende fokuserer en MDR-løsning på at opdage trusler hurtigt, reagere effektivt og minimere skaden, hvilket adskiller den fra mere traditionelle sikkerhedstiltag, der primært er baseret på forhindring af trusler. Den kombinerer avanceret teknologi med menneskelig ekspertise for at beskytte virksomhedens it-miljø mod en bred vifte af trusler og sikkerhedsbrud.

Hvilke typer trusler kan en MDR-løsning opdage?2023-09-14T19:25:46+02:00

En Managed Detection and Response (MDR) løsning er designet til at opdage og respondere på en bred vifte af trusler og sikkerhedsrisici i en virksomhed. Her er nogle af de typer af trusler, som en MDR-løsning typisk kan opdage:

Malware og virus: MDR kan opdage kendte malware-signaturer samt mistænkelig adfærd, der indikerer mulig malware-aktivitet.

Angreb på sårbarheder: MDR kan overvåge sårbarheder i systemer og applikationer og opdage forsøg på at udnytte dem.

Angreb på netværkstrafik: MDR kan overvåge netværkstrafik for mistænkelig aktivitet, herunder portskanning, indtrængen og datatransmission til ukendte destinationer.

Phishing og social engineering: MDR kan identificere phishing-e-mails, ondsindede websteder og forsøg på social manipulation for fx at stjæle login-oplysninger.

Insider-trusler: MDR kan opdage mistænkelig adfærd blandt virksomhedens egne medarbejdere, der kan indikere, at de er blevet kompromitteret og at deres login-oplysninger bliver misbrugt.

Ransomware-angreb: MDR kan detektere tidlige tegn på ransomware, såsom unormal filaktivitet og forsøg på at kryptere filer.

Dataudfiltrering: MDR kan overvåge udgående datatransmissioner og identificere forsøg på ulovlig dataudfiltrering.

Mistænkelig adfærd: MDR kan identificere usædvanlig bruger- eller systemadfærd, der kan indikere en trussel, fx adgangsforsøg til fortrolige data, der normalt ikke udføres en bestemt brugerrolle.

Zero-day-angreb: Selvom MDR ikke kan opdage specifikke ukendte sårbarheder (zero-day-sårbarheder), kan det overvåge adfærden af systemer og brugere for at identificere usædvanlige aktiviteter, der kan indikere et nyt angreb.

Angreb på applikationer: MDR kan overvåge applikationslogfiler og identificere forsøg på at udnytte sårbarheder i virksomhedens softwareapplikationer.

DDoS-angreb (Distributed Denial of Service): MDR kan registrere indikatorer på DDoS-angreb og hjælpe med at afbøde deres virkninger.

Udnyttelse af svage adgangsrettigheder: MDR kan opdage forsøg på at få adgang til systemer eller data ved at udnytte svage eller kompromitterede login-oplysninger.

Sikkerhedsbrud og indtrængen: MDR kan opdage forsøg på at bryde ind i virksomhedens netværk eller systemer og hjælpe med at stoppe indtrængere.

Mistænkelig adfærdsmønstre: MDR kan identificere unormal adfærd baseret på adfærdsanalyse og machine learning-algoritmer.

Det er vigtigt at bemærke, at MDR-løsninger ofte bruger avanceret trusselsanalyse og maskinindlæring for at identificere nye og ukendte trusler. De bruger også en kombination af loganalyse, trafikovervågning og adfærdsanalyse for at opdage trusler på tværs af hele virksomhedens it-miljø. Målet er at opdage og respondere på trusler så hurtigt som muligt for at minimere skaden.

Hvorfor skal min virksomhed bruge en MDR-løsning?2023-09-14T19:42:39+02:00

Cybertrusler udvikler sig konstant, og traditionelle sikkerhedsløsninger er ikke altid tilstrækkelige.

Med en MDR-løsning kan virksomheder øge deres sikkerhed ved at identificere og reagere på trusler, før de kan forårsage betydelig skade.

Ved at outsource dette ansvar til en ekstern leverandør, får du adgang til et team af eksperter med den rette mængde kompetence og ressourcer til effektivt at analysere og handle på cybertrusler. Viden og indsigt, der er svær at holde trit med og opbygge internt i virksomheden.

Med timengo MDR til Microsoft 365, får du specifik hjælp til at overvåge, evaluere og prioritere de mange sikkerhedstrusler der løbende rettes mod Microsoft 365 platformen.

Hvad er fordelene ved at outsource til en MDR-leverandør?2023-09-14T19:26:15+02:00

Ved at outsource overvågning af din IT-sikkerhed, får du adgang til specialiseret viden og ressourcer uden at skulle bygge dit eget interne sikkerhedsteam.

Det er typisk mere omkostningseffektivt og giver dig mulighed for at fokusere på dine kerneopgaver frem for at sidde og holde øje med sikkerheds-alarmer. Og så får du 24/7 overvågning, som for langt de fleste små og mellemstore virksomheder, er en uoverstigelig tung og meget dyr ressource at etablere selv.

Kan jeg være min egen MDR-løsning?2023-09-14T19:27:12+02:00

Svaret er: I princippet ja!

Spørgsmålet er bare, har du:

  • den nødvendige tid til at sidde og overvåge de indkomne sikkerhedshændelser Microsoft varsler inde i Microsoft 365 platformen, når der er detekteret en ny global sikkerhedstrussel?
  • den rigtig kompetence ansat til at kunne evaluere om en indkommen trussel er ”farlig” for lige netop jeres infrastruktur?
  • viden internt i virksomheden til at kunne prioritere trusler i forhold til hinanden og vurdere konsekvensen af dem?
  • medarbejdere nok, med den rigtige kompetence, til at overvåge jeres IT-infrastruktur 24/7, i ferier, under sygdom og når der bare er supertravlt i IT-afdelingen?
  • IT-budget til at ansatte og fastholde de helt rigtige kompetencer til at overvåge jeres IT-sikkerhed 24/7/365?

Med MDR til Microsoft 365 står vi på mål for alt dette, til en fast månedlig pris per måned.

Få ro i maven. Lad os overvåge din Microsoft 365 sikkerhed 24/7

Kontakt os via kontaktformularen, på telefon +45 8882 6290 eller
e-mail service@timengo.com og få en snak om din IT-sikkerhed.

Go to Top