Brug dine data til at gøre produkter og services bedre

Data opstår og lever alt for ofte i siloer uden forbindelse til omverdenen. IoT gør det muligt at overvåge, indsamle og forbinde data og gør dig i stand til at handle på den værdifulde viden, der ligger gemt i dine data.

Styrket konkurrenceevne

Få værdifuld indsigt med IoT og bliv hurtigere til at handle på fx ændrede afsætningsforhold.

Optimering af processer

Brug IoT til at optimere og automatisere fx tunge og manuelle arbejdsprocesser.

Bedre produkter og services

Indsaml og forbind data med IoT og optimer og tilpas dine produkter og services.

Reduceret omkostninger

Brug IoT til fx planlægning, forbrug og allokering af ressourcer og opnå besparelser.

Fra 0 til IoT på 3 uger

Få hurtigt bevis for værdien af IoT

Implementering af IoT opfattes ofte som komplekst, dyrt og tidskrævende. Det kan være en barriere og årsag til, at IoT ikke er en del af virksomheders strategiske overvejelser og derfor ikke får identificeret mulige gevinster med anvendelse af IoT teknologi.

Med konceptet, Fra 0 til IoT på 3 uger, hjælper vi med at fjerne kompleksiteten i dit IoT projekt. Vores metode sikrer, at du med lav teknisk og økonomisk risiko, kan træffe kvalificerede og efterprøvede beslutninger om hvor og hvordan IoT skaber forretningsmæssig værdi i din virksomhed – og det tager kun 3 uger.

Gør din virksomhed smart med IoTConnect™ og Smart Solutions

For at fremme innovation og gøre din forretning smart med IoT, har du brug for en sikker, skalerbar og brugervenlig IoT platform. IoTConnect™ er en IoT Platform as a Service, som tilbyder en lang række standardiserede branche- og industritilpassede services, kaldet Smart Solutions, der hurtigt og næsten uden kodning kan konfigureres og tilpasses præcis dine forretningsbehov.

Smart Solutions leverer dataskabeloner, dashboards og analyseværktøjer out-of-the-box og er en effektiv og økonomisk genvej til IoT, så du hurtigt kan realisere værdi af teknologien og undgå tunge, dyre og langtrukne IoT projekter.

Hvad er Internet Of Things

Grundlæggende er IoT et simpelt koncept: Det handler om internet-sammenkobling af mobilenheder, computere, sensorer, netværk, forretningsapplikationer, kunstig intelligens-systemer og dataanalyseprogrammer. Enheder og applikationer, der automatisk deler og bruger data til at automatisere og optimere arbejdsgange og processer.

Optimering med IoT kan ligge gemt i det fjerneste hjørne af din forretning – men gøre en kæmpe forskel

Mulighederne er uendelige, det handler om at få øje på dem.

Bygninger
Overvågning og kontrol i forhold til fx energiforbrug, indeklima, bygningsvedligehold og ressourceplanlægning af rengøring.

Det offentlige rum
Overvågning og regulering af færdsel i spidsbelastningsperioder fx via intelligente skilte og overvågning af trafiksignaler.

Landbrug & miljø
Overvågning og tracking af fx kvæg og foderbeholdning eller måling af iltindhold i vandløb for en bedre miljøforvaltning.

Transport & logistik
Overvågning og tracking af rute, placering og temperatur for fx lastbils- og containertransport.

Energi & forsyning
Overvågning af drift og performance af fx vindmøller, vandforsyning og varmekraftværker.

Sundhed
Måling og indrapportering af fx helbredsoplysninger eller overvågning af lagerbeholdning på hygiejneartikler.

Case

IoT platform indsamler og deler værdifuld miljødata

Med en ny cloud baseret Internet of Things platform indsamler og deler Danmarks Miljøportal værdifuld miljødata, høstet fra tusindvis af sensorer rundt omkring i Danmark. Og platformen binder både private og offentlige aktører sammen og danner bedre grundlag for at planlægge med tanke på fx klimaforandringer og ekstremregn.

Fordi løsningen er en kombination af standardkomponenter fra Microsofts Azure platform og på en avanceret IoT-teknologi, der understøtter et bredt udvalg af sensorer og komponenter, kan Danmarks Miljøportal let skalere og koble et nærmest vilkårligt antal aktører på platformen uden at skulle ud og geninvestere i nye sensorer og systemer.

Fordele med IoT

Optimer omkostninger

Undgå driftsstop

Fjern manuelle processer

Optimal ressourceudnyttelse

Innovationsevne er konkurrenceevne

Mere end nogensinde før er din virksomheds konkurrenceevne drevet af teknologi: Disruption, Big Data Analytics, IoT og AI. Øget digitalisering af kerneprodukter og -ydelser, behovet for konstant fornyelse af forretningsmodellen, og krav om hurtigere time-to-market gør innovationsevnen helt central for din virksomheds overlevelse.

Du ønsker at udnytte fordelene i cloud. Vi hjælper dig med at realisere dem.

Kontakt os via kontaktformularen, på telefon +45 8882 6290 eller
e-mail service@timengo.com.

    Ved at indsende denne formular giver du samtykke til, at timengo a/s må behandle de personoplysninger, du har indtastet for at kunne håndtere din henvendelse. Læs mere om dine rettigheder, samt hvordan du kan kontakte timengo a/s og/eller klage i vores persondatapolitik.