Azure Virtual Desktop sikrer vigtig forretningsapplikation

Da Zenit Consult i efteråret 2020 valgte at løfte deres daværende Terminal server løsning over på Azure Virtual Desktop, var sikkerhed den primære årsag. Efter at have identificeret en række sikkerhedsmæssige issues og mistænkelig adfærd udefra var det tid til at kigge nye og mere sikre veje.

Som leverandør af højt specialiserede freelance IT-konsulenter er Zenits vigtigste forretningsapplikation deres database med oplysninger på mere end 1400 tilknyttede konsulenter. Herfra hjælper de hver dag danske virksomheder med at matche præcis den konsulent og IT-kompetence, der passer til kundens projekt. Derfor er databasen omdrejningspunktet for Zenits forretning, hvilket betyder, at sikkerhed og tilgængelighed er helt afgørende.

”Fordi vores forretningsapplikation indeholder følsomme data, er vi ekstra opmærksomme på sikkerheden af hensyn til bl.a. GDPR”, indleder Torben Wolff, der er salgschef i Zenit.

”Og da vi kunne konstatere, at vores eksisterende platform havde udfordringer, indledte vi en dialog med timengo om mulighederne for en mere moderne og sikker platform”.

”Som en lille virksomhed, er vores behov i virkeligheden ikke stort. Udover vores forretningsapplikation har vi en helt almindelig Office 365”.

Valget faldt på Azure Virtual Desktop

Udover at løfte Zenits IT-sikkerhed løste skiftet til AVD også en række andre praktiske problemer.

”Vi er en lille virksomhed, så vores behov er i virkeligheden ikke så store. Udover vores forretningsapplikation har vi en helt almindelig Office 365”.

”Tidligere havde vi forskellige login; et til vores lokale skrivebord og et andet til at tilgå fjernskrivebordet og vores forretnings-applikation – og det var noget rod”.

”Det fede, ved den nye løsning, er, at nu spiller AVD sammen med din lokale PC. Medarbejdernes skrivebordsoplevelse på AVD-platformen ligner deres lokale skrivebord. Du får den samme adgang til fx SharePoint, OneDrive og andre ressourcer uanset om du arbejder lokalt eller remote via AVD”, fortæller Torben Wolff.

Implementering af AVD har i praksis betydet, at store dele af medarbejder-gruppen i Zenit næsten udelukkende arbejder på AVD-platformen, fordi det fungerer så godt.

”For at undgå for mange ah-ha oplevelser undervejs kræver det indgående dialog med din leverandør”

Få problemer

”For mit eget vedkommende betyder det også, at jeg sjældent tager min laptop med hjem. Jeg har en iMac på hjemmekontoret, hvorfra jeg kobler op på AVD, og det hele spiller. Jeg har adgang til alle mine ressourcer, og alt hvad jeg gemmer på OneDrive og SharePoint. Jeg havde lidt opstartsproblemer med nogle tastaturindstillinger, men det var småting”.

Selvfølgelig har skiftet ikke været 100% problemfrit. Det er vigtigt at forstå styrkerne og samtidig anerkende begrænsningerne ved en remote desktop løsning. Det kan betyde, at der må hugges en hæl og klippes en tå.

Tilgå dine ressourcer overalt

”Vi har som virksomhed et ønske om, at vores produktionssystemer er simple, enkle og at de kører. AVD skal være vores sikre platform, der altid fungerer. Fejler din bærbare, kan du altid koble på AVD fra en hvilken som helst PC. Vi har derfor valgt at tage forsigtige skridt i forhold til at tilføje alt for mange applikationer til vores standardopsætning for hurtigt. Det betyder, at vi begrænser og har kontrol over udfaldsrummet i tilfælde af fejl”.

”Det giver omvendt ikke rigtig plads til individuelle ønsker, og at den enkelte bruger kan styre sit eget virtuelle skrivebord, og det er noget man skal vænne sig til”.

”Først så brokker man sig lidt over, hvorfor det ikke er som i går, men så opdager man, at den nye måde i virkeligheden er smartere. I det store hele er vi blevet rigtig godt tilfredse. Og på sigt vil vi også udvide platformen med flere applikationer”.

Dialog betyder alt

Hvis Torben Wolff skal give ét godt råd til andre virksomheder, der overvejer en remote desktop løsning, er det dialog.

”For at undgå for mange ah-ha oplevelser undervejs kræver det en indgående dialog med din leverandør. Dels for at forstå fordelene ved at arbejde med en meget standardiseret platform – men mindst lige så vigtigt for at få italesat de forandringer, løsningen giver. Forandringer, som for nogle brugere kan opleves begrænsende i forhold til den gamle måde at arbejde på. Og her er det bare vigtigt at få identificeret behov, ønsker, muligheder og begrænsninger up-front” slutter Torben Wolff.

Få kontakt til en ekspert i Azure Virtual Desktop.

Kontakt os via kontaktformularen, på telefon +45 8882 6290 eller
e-mail service@timengo.com.