Teknologi er rygraden i næsten enhver virksomhed. Og i modsætning til tidligere, er det ikke længere nok at have en IT-afdeling, der ”bare” løser tekniske problemer. IT-chefer står over for et konstant pres for at drive innovation og vækst, samtidig med at det forventes, at de holder omkostningerne nede. Her kommer ekstern IT-drift ind i billedet, ikke kun som en serviceudbyder, men som en strategisk partner.

Hvorfor ekstern IT-drift er mere end bare en service

Samarbejdet med en ekstern IT-leverandør kan ændre virksomheders tilgang til teknologi. Det åbner op for muligheder og fordele, som kan være udfordrende at opnå på egen hånd. Ved at indgå i partnerskab om IT-driften, kan virksomheder udnytte ekspertise og ressourcer, der ellers ville være uden for rækkevidde.

Ekstern IT-drift som det proaktive partnerskab

En ekstern IT-driftspartner tilbyder typisk mere end bare løsning af akutte IT-problemer – de arbejder proaktivt. Dette betyder, at de også løbende overvåger og evaluerer din IT-infrastruktur for at forhindre problemer, før de opstår og sikre opgraderinger eller ændringer, der optimerer effektivitet, sikkerhed og stabilitet i din IT-platform.

Ekstern IT-drift tilpasset til at skalere

For små og mellemstore virksomheder kan fleksibilitet og skalerbarhed være en udfordring og forhindring for vækst. Med en ekstern IT-partner ved din side, kan du skalere tjenester og services op eller ned baseret på dine skiftende behov. Det sikrer, at du ikke betaler for mere, end du har brug for, eller at du står uden den nødvendige kapacitet og support i travle perioder.

71%

Vælger ekstern IT-drift for at sikre ressourcer og kompetencer

kilde: timengo rapport

71%

Vælger ekstern IT-drift for at sikre ressourcer og kompetencer

kilde: timengo rapport

Ekstern IT-drift – vejen til specialiseret ekspertise

IT-landskabet udvikler sig hurtigt, og det kan være svært for interne IT-afdelinger at holde trit med alle nyheder og specialiseringer. En ekstern driftspartner stiller typisk et team af eksperter til rådighed med dybdegående kendskab til forskellige områder, hvilket giver din virksomhed adgang til en bred vifte af kompetencer, du kan trække på, når behovet opstår.

Ekstern IT-drift frigiver penge i budgettet

Ved at outsource IT-driften kan virksomheder spare på omkostningerne forbundet med ansættelse, uddannelse og vedligeholdelse af et stort internt IT-team. Det frigør budget, der kan investeres i andre områder af virksomheden, der direkte bidrager til vækst og udvikling.

Sparegris

Ekstern IT-drift giver plads til kerneforretningen

Med en ekstern IT-driftspartner outsourcer du den daglige og elementære IT-drift. Det giver plads til at ledelse og IT-afdelingen i stedet kan fokusere på kerneforretningen og udviklende IT-projekter, der skaber fx produktivitet, innovation og konkurrenceevne.

Ekstern IT-drift højner sikkerhed og compliance

IT-sikkerhed er mere kritisk end nogensinde, og det kan være en udfordring at holde sig ajour med alle regler, standarder og sikkerheds-teknologier. En ekstern IT-driftspartner kan sikre, at din virksomhed overholder gældende love og standarder, hvilket reducerer risikoen for sikkerhedsbrud og de omkostninger, der er forbundet med fx et hacker-angreb.

90%

Oplever højere sikkerhed efter de har lagt deres IT-drift ud af huset

kilde: timengo rapport

Ekstern IT-drift er en strategisk ressource

Ekstern IT-drift handler ikke kun om at løse problemer, når de opstår. Det er en strategisk ressource, der kan hjælpe med at bane vejen for virksomhedens resultater gennem proaktiv support, specialiseret ekspertise, og ved at frigøre ressourcer, så du kan fokusere på at bygge og udvikle din kerneforretning. Ved at vælge den rette IT-driftspartner, kan IT-chefer og virksomhedsejere omdanne deres IT-afdeling fra en omkostningstung nødvendighed til en værdiskabende ”motor”.

Bak din IT-afdeling op med en ekstern driftspartner

Vi har spurgt 111 IT-chefer, i små og mellemstore virksomheder, om hvilke overvejelser, udfordringer og bekymringer de har til spørgsmålet om ekstern IT-drift.

Læs deres svar og mere om, hvorfor nogen lægger driften ud af huset og andre vælger at varetage den selv.

Fra 39 ustabile hostede servere til 100% oppetid i skyen

Markant forbedret sikkerhed, stabilitet og en årlig besparelse på driften i størrelsesordenen 1.5 mill. – det er blot nogle af de fordele GI fik ved at flytte fra en traditionel hostet infrastruktur til en moderne platform i Azure – driftet i samarbejde med timengo.

Du ønsker at optimere din IT-drift. Vi hjælper dig i mål.

Har du brug for mere information eller sparring, så ræk ud til os. Vi tager meget gerne en uforpligtende snak.

Kontakt os via kontaktformularen, på telefon +45 8882 6290 eller
e-mail service@timengo.com.