Markant forbedret sikkerhed, stabilitet og økonomi i skyen

I samarbejde med timengo løftede Grundejernes Investeringsfond en ustabil, hostet infrastruktur op i Microsoft Azure og fik lettere ved at optimere, tilpasse og udnytte IT-ressourcerne.

Langt op i moderne tid var mange private udlejningsejendomme kendetegnet ved trange forhold, blomstrende skimmelsvamp, elendigt indeklima, toilet i gården og døre, der bandt. Derfor etablerede Folketinget i 1967 Grundejernes Investeringsfond (GI), der blandt andet skulle sikre, at en del af lejen blev brugt på vedligeholdelse af ejendommene.

”Og det er faktisk stadig en af vores vigtigste opgaver i dag,” konstaterer Henrik Nellager, der er IT-chef i GI. Fondens knap 50 ansatte administrerer for over 7.000 private udlejere beløb, der er øremærket til at sikre en god kvalitet i udlejningsejendommene – men kæmpede i mange år selv med en noget knirkende infrastruktur. Derfor lagde man i stedet hele infrastrukturen i skyen med hjælp fra timengo.

“Vi nærmer os en halvering af driftsomkostningerne”

Fra 39 ustabile hostede servere til 100% oppetid i skyen
”Vi havde 39 servere hos en hostingvirksomhed, og det fungerede ikke optimalt. Tilpasning var dyrt og besværligt, og stabiliteten langtfra heller optimal. Og når de patchede vores servere sidst på måneden, kunne vi regne med at en del af dem ikke fungerede og skulle genstartes eller optimeres. Det var dyrt og ineffektivt, ligesom mine medarbejdere var dybt frustrerede over at skulle bruge så mange kræfter på brandslukning,” konstaterer Henrik Nellager.

Samtidig var det svært at sikre data og infrastruktur mod nedbrud og cyberangreb – samt tidskrævende at håndtere f.eks. udrulning af nye laptops og telefoner. Så da hostingaftalen nærmede sig sit udløb i 2020, formulerede Henrik Nellager i stedet en cloudstrategi, der blev godkendt af direktionen og udmundede i en beslutning om at rykke den samlede infrastruktur til Microsoft Azure.

Sideløbende etablerede han et samarbejde med timengo om at føre strategien ud i livet, og i første omgang blev serverne rykket 1:1 til Azure. Dernæst gik arbejdet i gang med at konsolidere infrastrukturen. I dag har GI kun 21 servere i skyen og satser i stigende grad på cloudbårne services.

”På den måde er Azure kun første trin i vores strategi, og om et par år har jeg måske kun fem servere i drift i skyen,” forventer Henrik Nellager.

”Vi har ikke oplevet ét eneste nedbrud eller datatab i de to et halvt år siden skiftet til Azure.”

”Alt fungerer bare bedre end før”
I dag anvender GI i stigende grad Software as a Service, og de øvrige centrale elementer af GI’s aktuelle infrastruktur ligger i Azure, ikke mindst den centrale sagsstyringsapplikation. Sidstnævnte er bygget på basis af Microsoft CRM og udgør sammen med økonomistyringen op mod Microsoft Dynamics 365 Business Central kernen i det administrative virke.

”Da vi satte projektet i gang, var jeg lidt forbeholden overfor timengo-konsulenternes begejstring for Azure. Men på bagkant må jeg konstatere, at deres entusiasme var berettiget. For os er en af de helt centrale fordele, at vi med Azure får en lang række sikkerhedselementer med i pakken, der har gjort det nemmere at højne sikkerhedsniveauet markant over en bred kam. Lige fra to-faktor autentifikation til indblik i, hvad der foregår på infrastrukturen,” siger Henrik Nellager, der også årligt får gennemført en sikkerhedsanalyse og gennemfører de anbefalede ændringer.

Tilsvarende er det blevet en væsentligt hurtigere og i vidt omfang automatiseret proces at indrullere nye enheder såsom iPhones og Surface Pro-pc’er, hvilket er en betydelig lettelse for IT-afdelingen og sparer mange arbejdstimer.

”Dertil må jeg konstatere, at alt bare fungerer bedre end før. Lige fra administrationen, hvor vi hurtigt kan op- eller nedskalere kapaciteten efter behov og til selve driftsstabiliteten. Vi har ikke oplevet ét eneste nedbrud eller datatab i de to et halvt år siden skiftet til Azure. Hvilket ikke mindst skyldes, at vi i samspil med timengo er lykkedes med at konfigurere og tilpasse den samlede infrastruktur, så alle elementer spiller godt sammen,” tilføjer Henrik Nellager.

Gi nærmer sig en halvering af driftsomkostningerne
Samtidig er driften blevet billigere i takt med, at GI har fået nemmere adgang til at tilpasse og udnytte ressourcerne i skyen. For hvor man tidligere brugte ca. 4 millioner kroner årligt på IT-drift, er den årlige omkostning nu nede på 2,5 millioner.

Endelig bemærker Henrik Nellager, at IT-afdelingen arbejder tættere sammen med forretningen end i de fleste andre organisationer. Hvilket giver et solidt grundlag for at tilpasse og udvikle værktøjer og infrastruktur med henblik på at optimere og balancere drift, økonomi og brugeroplevelse.

”Vi er som IT-organisation dybt involveret i bestræbelserne på at lette forretningsgangene, og også her har vi stor gavn af timengos indsigt i både Microsofts teknologi og i vore egne – og ret specielle – administrative processer. De supplerer vores egne specialister rigtig godt, og jeg oplever det som et givende samarbejde, hvor vi gensidigt spiller hinanden bedre,” siger han.

Thomas Nielsen – Drift- og Infrastrukturkonsulent hos GI fortæller hvordan de opnåede store besparelser med Azure Cost Management Service.

Om Grundejernes Investeringsfond (GI)
GI arbejder for, at de private udlejningsejendomme løbende vedligeholdes og udvikles til at blive bedre og sundere. Fonden administrerer GI-kontoen og giver adgang til fordelagtige lån, som er med til at give et godt økonomisk fundament for den enkelte udlejer, som skal vedligeholde og forbedre bygningerne. Som fond er det tillige en vigtig opgave for GI at støtte nytænkende projekter, som udvikler og bidrager til bedre renovering af eksisterende bygninger og boliger.

Du ønsker at udnytte fordelene i cloud. Vi hjælper dig med at realisere dem.

Kontakt os via kontaktformularen, på telefon +45 8882 6290 eller
e-mail service@timengo.com.