Azure er Microsofts cloud baserede datacenter, der tilbyder virksomheder en lang række af cloud tjenester, der giver mulighed for at bygge, udrulle, og administrere alt fra applikationer der løser specifikke opgaver, til fuld it-infrastruktur med servere, netværk og storage.

Hvad får du med Azure Assessment?

Azure Assessment giver dig svar på vigtige spørgsmål og et realistisk økonomisk estimat på en Azure migrering.

Med udgangspunkt i din eksisterende infrastruktur, evalueres muligheder og fordele ved Azure med højde for behov, ønsker og dine applikationers parathed til Azure drift.

Vi identificerer eventuelle “gaps” i forhold til en kommende cloud platform og kortlægger den optimale migreringsstrategi der forbereder implementering af vores Azure cloud platform komponent, som en del af din Cloud Roadmap.

Azure, en central del af en fremtidssikret cloud platform

Azure Assessment er en del af din cloud platform

Azure Assessment er det økonomiske beslutningsgrundlag for Azure delen af din cloud platform.

Cloud platform består af fire komponenter med konsoliderede fordele på tværs af Windows 10, Office 365, Azure og EMS.

Sammen udgør disse fundamentet i en sikker og fremtidssikret cloud platform og vejen til en fuld cloud transformation.

Azure Assessment i korte overskrifter

Dataindsamling og analyse

Vi indsamler grundlæggende informationer om din eksisterende infrastruktur, ved hjælp af Microsoft Assessment and Planning Toolkit (MAPS).

Herefter foretager vi en optimeret analyse af et Azure baseret miljø, og identificerer eventuelle ”gaps” i forhold til din nuværende infrastruktur og en kommende cloud platform.

På dette grundlag beregnes omkostningerne ved at drive og flytte virksomhedens it-platform til Azure.

Forstå og tilpas til din it virkelighed

Vi gennemgår dine applikationer og afholder en workshop hvor vi sikrer, at beslutningsgrundlaget er baseret på din konkrete situation.

På workshoppen gennemgår vi: dataindsamling og analyse, nuværende driftsmodel, parathed til Azure drift og migreringsstrategi.

Vi identificerer lavt hængende frugter og forbereder implementering af vores Azure cloud platform komponent som en del af din cloud rejse.

Beslutningsgrundlag for Azure migrering

Vi udarbejder et oplæg, der giver dig en optimeret beregning af omkostningen for, at køre din it-platform i Azure. På det grundlag kan du tage en informeret beslutning, baseret på fremtidig drifts- og migreringsomkostninger.

Resultatet kan bruges som grundlag for din Azure business case.

Klarhed før cloud rejsen

Med vores Azure assessment får du beregnet prisen for at etablere hele eller dele af dit datacenter i Azure.

Vi sikrer, at der bliver indsamlet relevant information, og laver en optimeret økonomisk beregning af omkostningen ved en cloud transformation, der tager højde for dine applikationer, og deres parathed til at blive løftet op i Azure, samt omkostning for migrering.

Læs mere om Azure Assessment

Vi er klar, når du er.

Lad os tage en snak om mulighederne med Azure.