Rykkede hele IT-porteføljen til skyen

Danske IRON Pump fik hjælp fra timengo til at flytte alle services og tjenester til Microsoft Azure – og høstede markant øget stabilitet, skalerbarhed og sikkerhed samt bedre udviklingsmuligheder og økonomisk overblik.

Når store skibe tårner sig op i horisonten, bidrager et eller flere produkter fra IRON Pump A/S ofte til, at fartøjet ligger ret i vandet, at udslippet af miljøskadelige stoffer minimeres, at brand kan slukkes i en fart – eller noget helt fjerde.

”Vi har bygget pumper til den maritime sektor siden 1906, og det er vi i al beskedenhed ret gode til. Alle vores pumper er velkonstruerede og gennemtestede. Vi plejer at sige, at en pumpe fra IRON Pump typisk sejler længere end skibet. Vi er en virksomhed i vækst, der agerer i en branche, som efterspørger effektive og energirigtige produkter og løsninger,” konstaterer Rune Axelstad Petersen, der er CIO hos IRON Pump.

”Men vi må også erkende, at der er områder som er mere hensigtsmæssige at overlade til andre, og det gælder i særdeleshed vores IT-drift. Det er den primære årsag til, at hele IT-infrastrukturen i dag er rykket til Microsoft Azure, samt at den daglige drift varetages af timengo,” tilføjer han.

”Vi er langt bedre beskyttede mod cyberangreb, fordi vi sammen med timengo løbende konfigurerer og udnytter de omfattende sikkerhedsværktøjer, Microsoft stiller til rådighed ”

Ønske om bedre stabilitet og mindre CO2-aftryk
IRON Pump er en dansk, familiejet virksomhed med salg over hele kloden. Langt de fleste af virksomhedens godt 90 ansatte er imidlertid beskæftiget med udvikling og produktion i Søborg, og her havde man gennem mange år en traditionel IT-infrastruktur med bl.a. fysisk serverhardware og båndbackup i centrum. I 2020 stod virksomheden imidlertid for at skulle skifte hardwaren og ønskede i den forbindelse både bedre driftsstabilitet samt mulighed for at skalere, udvikle og sikre IT-infrastrukturen.

”Vi ville også gerne i den forbindelse nedbringe CO2-udledningen – hvilket længe har været et strategisk fokuspunkt – samt varetage det samlede sæt af IT-udfordringer uden behov for at ansætte flere IT-specialister. Derfor var det dels oplagt at gå i skyen, dels at satse på Azure, da vores infrastruktur allerede var centreret om Microsofts teknologi,” forklarer Rune Axelstad Petersen.

Til at starte med var det ikke sikkert, at alt kunne flyttes online. Men efter at have kortlagt og analyseret infrastrukturen i samspil med enkeltleverandører og timengo stod det klart, at det reelt var muligt at migrere alt. Hvilket parterne så efterfølgende arbejdede tæt sammen om at gøre det følgende års tid frem til udgangen af 2021.

”På kort sigt er det helt sikkert IoT, vi kommer til at se nærmere på, fordi det giver superinteressante muligheder for at trække, analysere og arbejde med data fra vores pumper. ”

”Kortlægning, planlægning og udførlig test”
”Selvfølgelig skulle der træffes valg undervejs. Nogle services og applikationer kunne vi flytte nærmest 1:1, mens vi på andre områder måtte justere på noget af vores software. For eksempel skulle nogle af vores ældre legacy-applikationer skrives om, så de kunne afvikles i Azure,” siger Rune Axelstad Petersen.

”Vi kom gennem opgaven med god kortlægning, minutiøs planlægning og udførlig test. Og der er ingen tvivl om, at det objektivt set havde været et langt mindre projekt, hvis vi havde været et lille kontorfirma fremfor en mellemstor produktionsvirksomhed. Men projektet gik rigtig godt, og det var perfekt at have timengo med undervejs. Der har i det store hele været tale om et tæt partnerskab frem for et traditionelt kunde-klientforhold,” tilføjer han.

I dag driftes langt størstedelen af infrastrukturen i skyen og supporteres af timengo. Samtidig konstaterer Rune Axelstad Petersen, at IRON Pump allerede har høstet de ønskede gevinster af det store cloudprojekt. I det daglige i form af en markant øget stabilitet og driftssikkerhed, hvortil kommer en øget økonomisk forudsigelighed og transparens.

Han anslår, at det for IRON Pump i kroner og ører ikke er blevet væsentlig dyrere end før cloudrejsen når man gør hele regnestykket op. Men at virksomheden til gengæld har høstet en lang række fordele af mere strategisk betydning efter migreringen.

Mange fordele nu – og flere i fremtiden
”Vi er eksempelvis langt bedre beskyttede mod cyberangreb, fordi vi sammen med timengo løbende konfigurerer og udnytter de omfattende sikkerhedsværktøjer, Microsoft stiller til rådighed gennem Microsoft 365 og Azure. Samtidig har vi skåret infrastrukturens CO2-aftryk ned til næsten en tredjedel af, hvad det var før, fordi hardware drives og udnyttes meget mere effektivt i Microsofts datacenter,” bemærker Rune Axelstad Petersen.

Endelig har IRON Pump nu en langt bredere vifte af udviklingsmuligheder i form af nem og hurtig skalering samt mulighed for at tage nye services og teknologier i brug med meget kort varsel.

”På kort sigt er det helt sikkert IoT, vi kommer til at se nærmere på, fordi det giver superinteressante muligheder for at trække, analysere og arbejde med data fra vores pumper. Her har Azure nogle meget stærke frameworks, vi kan arbejde med. På lidt længere sigt vil vi også se nærmere på blockchain, som potentielt kan optimere styringen af hele vores værdikæde. Så der er mange muligheder, og det bliver rigtig spændende at tage fat på,” konstaterer IRON Pumps CIO.

Om IRON Pump A/S
IRON Pump er en dansk virksomhed, som producerer og leverer kvalitetspumper og komponenter til marineindustrien over hele verden. Til tiden, som aftalt og på den rigtige adresse. Mange års erfaring og høj faglighed har gjort IRON Pump til én af verdens foretrukne partnere til at flytte vand. IRON Pump har hovedkontor i Søborg, hvor al udvikling og produktion også foregår.

www.ironpump.com

Kontakt: Rune Axelstad Petersen, CIO.
linkedin.com/in/rune-axelstad-petersen

Du ønsker at udnytte fordelene i cloud. Vi hjælper dig med at realisere dem.

Kontakt os via kontaktformularen, på telefon +45 8882 6290 eller
e-mail service@timengo.com.