Med Azure skruer Gyldendal op for sin it, når forretningen kræver det

Gyldendal er Danmarks største forlag, som – udover at levere til boghandlere – også driver en omfattende handel med sine udgivelser på nettet. Henover året er der meget store udsving i intensiteten af bogsalget, hvor studiestart, eksamener og julehandel udgør store uforudsigelige peaks i belastningen af Gyldendals infrastruktur. Disse peaks er så voldsomme, at det ikke giver mening at udvide in-house serverkapaciteten, men med Microsofts cloudbaserede datacenter, Azure, er der mulighed for, at skalere op og ned fra den ene time til den anden. Gyldendal er dermed rustet til at klare alle udsving og perioder med spidsbelastning.

Morten Claré, Head of IT Operations hos Gyldendal, fortæller, at Gyldendal har en overordnet it-strategi, der går ud på, at det, som man ikke med fordel kan afvikle under eget tag, det flytter man i skyen.

“Vi kører stadig en masse on-premise, men de services, der giver mening for os at afvikle i skyen, kører vi via Microsoft Azure”, fortæller han.

“Vi havde allerede tidligt besluttet os for at benytte Azure, da langt de fleste af vores services er .net baserede og afviklet fra IIS. Azure giver os samtidig de features og muligheder, som vi som it-afdeling i Gyldendal har brug for”, fortæller han.

Nemt at sætte ekstra servere eller services i gang
Som nævnt har Gyldendal tidligere haft udfordringer med at skalere serverkapaciteten i forbindelse med højtider m.v. men hvor det under andre omstændigheder kan være en vanskelig operation at sætte flere servere i arbejde, er det ekstremt nemt med Azure.

“Det kan hverken være nemmere eller hurtigere”, fortæller Morten Claré.

“Man trækker bare i en slider med musen, og så har vi fx 20 ekstra servere eller services til at håndtere presset”.

“Dagen efter kan vi sætte slideren på minus 10. Og vi betaler kun for det, vi bruger”, understreger han.

I øvrigt kan det hele automatiseres, så der ikke er brug for menneskelig indgriben, hvis det ekstra pres sker uden for normal kontortid. Morten Claré fortæller, at man ligeledes benytter udvidelsesmulighederne i Azure til, at automatisere alle deployments via Microsoft VSTS – fx opdateringer til apps eller websites.

“Her sparer vi virkelig meget tid, og processerne går ikke ud over forretningskritiske aktiviteter, idet vi jo blot kan skalere op, når der er behov for det”.

Hurtigere adgang til nye services
“I nævnte rækkefølge er det sikkerhed, skalering og oppetider, der er vigtigt for os”, fortæller Morten Claré.

“Hertil kommer brugervenligheden og den logiske opbygning, hvor vi erfarer, at Azure kan administreres af færre mennesker, hvilket er et stort win for os”.

“Hvad skaleringen angår, er der med Azure mulighed for at udvide vores on-premise infrastruktur ud i Azure, hvilket vi helt sikkert vil udnytte fremadrettet. Det giver en kæmpe fleksibilitet at kunne benytte Azures services, som havde vi dem kørende hos Gyldendal”.

“Azure platformen giver os mulighed for at tilbyde vores basisforretning services hurtigere og nemmere, end hvis vi selv skulle sætte det op. Det giver os både en lavere time-to-market og agilitet i dagligdagen”, fortæller Morten Claré.

Azure understøtter Gyldendals kerneforretning
Morten Claré erkender, at Azure som cloudbaseret datacenter kommer til at spille en stadig større rolle i Gyldendals it-strategi.

“Vi ser for os, at vores on-premise installationer vil smelte mere og mere sammen med Azures services. Vi har en site2site forbindelse til vores MS Azure Tenant, og den giver os mulighed for at bruge Azure services som lå de i vores eget datacenter. Og jeg forestiller mig, at vi stille og roligt tager flere og flere af deres tiltag i brug hen over 2018 – alt sammen med den hensigt at kunne levere endnu hurtigere og nemmere til vores forretning”.

’Super service og support fra vores rådgiver’
Som Microsoft partner har timengo været med hele vejen, hvad angår rådgivningen af Gyldendals it-struktur i Azure.

“Her må jeg sige, at vi har været super glade for dels den indledende rådgivning og ikke mindst det arbejde, de yder i supportafdelingen. Alle henvendelser bliver taget seriøst, når man ringer eller skriver, og de svarer super hurtigt. Vi er meget tilfredse med vores primære kontaktperson, som altid yder lidt ekstra for at servicere og håndtere Gyldendals interesser bedst muligt”, slutter Morten Claré.

Virksomhed
Gyldendal
Produkter & Services
Azure
Industri
Forlag
Virksomhedsstørrelse
500+ medarbejdere