Få indblik i nogle af de udfordringer, dilemmaer og løsninger som IT-afdelinger står over for i 2024

Hvordan sikrer du, at din IT-afdeling har de rette kompetencer til at håndtere både den daglige drift og den teknologiske udvikling?

Skal du ansætte specialister eller generalister, insource eller outsource?

Og hvordan balancerer du mellem teknisk viden og forretningsforståelse?

IT-folk hænger mildest talt ikke på træerne

I en tid med teknologisk udvikling med lysets hast og krav til digital transformation og konkurrencedygtig IT, er det afgørende for virksomheder at have de rette IT-kompetencer.

Men hvilke kompetencer er et ”must have” i IT-afdelingen anno 2024 – og er de til at få fat på?

For udover krav til moderne IT udfordres virksomhederne yderligere af, at de i stigende grad må lede forgæves efter kvalificerede IT-medarbejdere.

2022 tal fra Danmarks statistik viser, at hele 63 procent af virksomheder, der forsøger at rekruttere IT-specialister, oplever at det er svært at rekruttere dem.

Så hvis du oplever, at det både er svært og dyrt at rekruttere IT-medarbejdere, så er det fordi, de ikke hænger på træerne.

63 % af virksomheder, der forsøger at rekruttere IT-specialister, oplever at det er svært at rekruttere.

Danmarks statistik 2022.

Mangfoldigheden af IT-opgaver skaber både udfordringer og kompromiser i mindre IT-afdelinger

IT-afdelinger arbejder med alt fra infrastruktur og cybersikkerhed, til softwareudvikling og brugersupport. En bred vifte af opgaver og dermed viden og kompetence, der skal være til stede for både at sikre den daglige drift og samtidigt innovere forretnings-IT.

Og det kan udfordre særligt mindre IT-afdelinger. Her følger IT-budgettet nødvendigvis ikke med i samme omfang som behovet for at kunne ”mandsopdække” de mange forskelligartede og specialiserede IT-opgaver.

Derfor vælges generalister ofte frem for specialister som kompromiset, der gør det muligt at få løst flest mulige IT-opgaver. Eller, der foretages en benhård prioritering i forhold til ansættelse af specialiseret kompetence, at det bliver på bekostning af andre vigtige IT-opgaver.

For dilemmaet er – mangfoldigheden af de daglige opgaver gør det umuligt at finde den nødvendige bredde og dybde af kompetence i én og samme IT-medarbejder.

Teknologisk kompleksitet stiller krav til specialiserede kompetencer

Et komplekst IT-landskab med konstante ændringer og nye teknologier puster yderligere til dilemmaet mellem at ansætte specialister eller generalister.

For teknologisk kompleksitet betyder, at IT-folk skal være villige til at lære og tilpasse sig hurtigt. Certificeringer, kurser og efteruddannelse er afgørende for at holde trit med de seneste teknologiske fremskridt. Noget der både koster tid i den daglige drift og penge for virksomheden.

Og har du investeret i uddannelse og specialisering af medarbejdere, er du sårbar i forhold til fastholdelse. På et jobmarked med knaphed på gode og specialiserede IT-ressourcer kan der opleves hård konkurrence på fx løn og ansættelsesvilkår – noget er der igen kan udfordre mindre IT-organisationer.

IT-afdelinger skal finde den rette balance i niveauet af kompetence i forhold til kompleksiteten af deres IT. Eller finde løsninger, der kan kompensere for den manglende kompetence, fx at outsource dele af driften og på den måde gøre sig mindre sårbare og mere kost effektive.

Fremtidens behov for IT-kompetencer bliver kun mere kompleks

Tiden, hvor IT-afdelingen kun skulle beskæftige sig med den overordnede drift af IT-infrastrukturen, er for længst forbi. IT er ikke længere blot en teknisk afdeling, men en strategisk funktion med forventninger om at være en aktiv del af forretningsudvikling og understøttelse af virksomhedens mål og vision.

Det stiller krav til IT-afdelingen om at have dyb indsigt i både teknologi og forretningsprocesser.

Det kan give anledning til dilemmafyldte beslutninger. Skal der ansættes rene tekniske og specialiserede driftsressourcer, eller bør man prioritere mere forretningsorienterede IT-profiler, der kan bygge bro mellem teknologi og forretning? Og når det kommer til tekniske IT-kompetencer, hvilke skal så prioriteres?

IT-outsourcing som en del af løsningen

Der findes ingen one-size-fits-all løsning. Det afhænger helt og aldeles af den enkelte virksomhed.

En mulig løsning er at outsource de mere elementære driftsopgaver til eksterne leverandører. Alternativt kan man outsource opgaver, der kræver høj grad af specialiseret kompetence, fx inden for cybersecurity. Denne viden er både svær og dyr at holde sig ajour med internt.

Med en outsourcing-model frigives de interne ressourcer til mere strategisk arbejde. Dette skaber en balanceret IT-afdeling, der både understøtter drift og bidrager strategisk til at opfylde virksomhedens mål og visioner.

Husk, at den ideelle sammensætning af dit IT-team eller sourcingstrategi afhænger af virksomhedens specifikke behov

IT-kompetencer efterspurgt i 2024

I dag er IT ikke længere en isoleret enhed begrænset til serverrummet. IT er blevet en strategisk partner, der spiller en afgørende rolle i hele organisationen og som forventes at skabe værdi, drive innovation og hjælpe virksomheden med at navigere i en kompleks teknologisk verden. Den moderne IT-afdeling skal derfor beherske mange forskellige og ”nye” kompetencer.

  • Systemadministration og netværksdrift
  • Applikationsudvikling og vedligeholdelse
  • Databaseadministration
  • Cloud-implementering og -optimering
  • Cybersikkerhed
  • Dataanalyse og Business Intelligence (BI)
  • Kunstig intelligens (AI) og automatisering
  • Support og brugerhåndtering
  • Projektledelse og implementering
  • Strategisk IT-ledelse

Frigør dig fra IT-bekymringer og lad os håndtere din IT-drift

Med IT-outsourcing til fast pris pr. bruger/måned, behøver du hverken bekymre dig om ressourcer, specialiseret kompetence eller 24/7 overvågning af din IT-drift.

Outsourcing hjælper med at reducere teknologigæld, sikre adgang til de rette kompetencer, frigøre intern tid og skabe overblik og transparente IT-omkostninger.

Du ønsker at optimere din IT. Vi hjælper dig med at realisere det.

Har du brug for mere information eller sparring, så grib ud efter os. Vi tager meget gerne en uforpligtende snak.

Kontakt os via kontaktformularen, på telefon +45 8882 6290 eller
e-mail service@timengo.com.