Kunde
EasyX

IT-løsninger
M365 Evergreen + Microsoft 365

Den danske softwarevirksomhed EasyX håndterer følsomme processer for bl.a. den finansielle sektor og har selv fået ekspertbistand på Microsoft 365 til bl.a. at øge sikkerheden omkring håndtering af centrale, fortrolige kundedokumenter.

De seneste år har danske EasyX markeret sig som en central samarbejdspartner for både revisorer, børsnoterede selskaber, banker og forsikringsselskaber på tværs af Norden.

Med sine blot seks ansatte gør den danske softwarevirksomhed det bl.a. nemt for kunderne at indrapportere finansielle data til myndighederne i det særlige XBRL-format. Hvilket ellers er en omfattende og besværlig opgave at løse på egen hånd.

”Vi har en vision om at gøre komplekse, regulerede processer lettere for vores kunder. I det her tilfælde løfter vi en besværlig konverteringsopgave fra deres skuldre, uden at de behøver at bruge ressourcer på den. De kan helt basalt tilrettelægge deres omkringliggende processer, som de altid har gjort – og så klarer vi resten,” forklarer Bent Reiter, teknisk direktør hos EasyX. 

“Tilsvarende har vi en løsning på tegnebrættet, som gør det lettere at leve op til det kommende CSRD-direktiv om rapportering på bæredygtighed, der også skal indrapporteres i XBRL,” tilføjer han.  

Microsoft-platform styrker processer omkring fortrolig viden

Selv har EasyX valgt at tage skridtet mod en stærkere sikkerhedsinfrastruktur ved at implementere Microsoft 365 i samarbejde med timengo. Primært med henblik på at lette og standardisere kontrollen med information og sætte nøgleprocesser samt tildeling af rettigheder i system.

”Vi håndterer bl.a. årsrapporter for børsnoterede virksomheder, før informationer bliver åbent tilgængelige. Derfor er det af central betydning for os at have styr på sikkerheden. Vores kunder skal ganske enkelt kunne have tillid til, at vi håndterer informationerne sikkert og korrekt,” siger Karsten Elmsted, administrerende direktør, EasyX.

Styrket skalérbarhed, dokumentation og rettighedskontrol

Skiftet til Microsoft 365 og samarbejdet med timengo har givet EasyX en række fordele, herunder:

  • Nemmere styring af rettigheder og brugeradgange baseret på best practice
  • Øget skalérbarhed, herunder hurtigere og automatiseret oprettelse af ekstra servere med kodebaseret vedligehold
  • Fortløbende overblik over relevans af kommende funktionalitet samt viden om, hvorvidt kommende opdateringer er kompatible med EasyX’s aktuelle løsningsinfrastruktur
  • Alt arbejde udføres ensartet og dokumenteres, hvilket tillige gør det nemmere for EasyX at anskueliggøre sikring af arbejdsgange og informationer overfor potentielle eller nye kunder
  • Adgang til support og omfattende viden om Microsoft 365 gennem timengo.

”Vi har et godt samarbejde med timengo, som har gjort det nemmere for os at tilpasse, standardisere og sikre adgangen til fortrolige informationer. De giver os desuden adgang til værdifuld viden, support og assistance på Microsoft 365, som det ville være svært at opnå på egen hånd. Ligeledes får vi inspiration til at tilrettelægge vores egne processer mere hensigtsmæssigt,” siger Karsten Elmsted.

For eksempel ventes automatisering at komme til at spille en mere betydningsfuld rolle for EasyX’s virke.

 

“Vi har i dag et lettere samarbejde uden at risikere dobbeltarbejde eller at træde hinanden over tæerne”

Bent Reiter, EasyX

Bedre grundlag for at udnytte Microsofts økosystem

“Vi er stadig i introduktionsfasen på automatisering, men vi har fået god sparring af timengo om, hvordan vi anvender automatisering til at optimere det interne samarbejde. For eksempel når vi er flere, der sidder med et regnskab; her kan vi i dag lettere samarbejde uden at risikere dobbeltarbejde eller at træde hinanden over tæerne,” siger Bent Reiter.

Desuden anvender EasyX Microsoft 365 i stadig videre udstrækning. Senest har virksomheden for eksempel valgt at implementere 3. partsproduktet HR365, der integrerer med platformen – og specifikt med Teams – samt hjælper med at identificere og håndtere sager.

”Netop dette produkt har vi ganske vist taget i anvendelse på egen hånd. Men muligheden bunder alligevel i samarbejdet med timengo, som har giver os et solidt grundlag for at udnytte hele Microsofts økosystem, for at holde vores platform sikker og opdateret samt for at have adgang til eksperthjælp på Microsofts platform og økosystem, når vi har behov for det,” siger Bent Reiter.

Evergreen-samarbejde optimerer drift og stabilitet på Microsoft 365

I forbindelse med samarbejdet mellem de to virksomheder har EasyX tegnet abonnement på timengos Evergreen-service til Microsoft 365. Her gennemgår timengo løbende EasyX’s Microsoft 365 og sikrer, at platformen er konfigureret korrekt og performer optimalt. 

Ligeledes har timengo til opgave at være på forkant med det meget store antal opdateringer, patches og funktionaliteter, som løbende lanceres til platformen. IT-partneren leverer også kvartalsvist anbefalinger til, hvordan EasyX eventuelt kan anvende eller tilpasse Microsoft 365, så den bedre understøtter forretning og processer. 

Du ønsker at optimere din IT-sikkerhed. Vi hjælper dig med at realisere det.

Har du brug for mere information eller sparring, så grib ud efter os. Vi tager meget gerne en uforpligtende snak.

Kontakt os via kontaktformularen, på telefon +45 8882 6290 eller
e-mail service@timengo.com.