Ifølge tal fra Erhvervsstyrelsen har 40% af danske SMV’er et utilstrækkeligt IT-sikkerhedsniveau. Det gør dem sårbare over for cyberangreb, hvilket kan have alvorlige konsekvenser for deres forretning og omdømme.

Men hvad er de typiske IT-sikkerhedsudfordringer og hvordan kan outsourcet IT-sikkerhed være en del af løsningen?

1. Manglende IT-kendskab og kompetencer

Det er afgørende at integrere arbejdet med digital sikkerhed på tværs af hele virksomheden. Ud over medarbejdertræning og ledelsens fokus på digital sikkerhed er det også nødvendigt at have de rette IT- og cyberkompetencer til at håndtere de stigende trusler fra cyberkriminalitet.

En undersøgelse gennemført for Digitaliseringsstyrelsen i 2022 viser, at mange SMV’er ikke ansætter IT-sikkerhedsspecialister, men uddelegerer opgaven til øvrige medarbejderprofiler.

Det kan have flere potentielle risici. Medarbejder uden specialiseret viden inden for IT-sikkerhed har af gode grunde ofte begrænset forståelse for komplekse trusler og sårbarheder.

Det kan føre til fejl i risikovurderingen og implementeringen af sikkerhedsforanstaltninger. Og fordi medarbejderen typisk skal løse andre opgaver og derfor ikke har den nødvendige tid og prioritering, er det svært at holde sig ajour med den aktuelle trusselssituation og teknologiske udvikling.

Det resulterer i manglende overblik, forældede sikkerheds-praksisser og -løsninger, der i sidste ende betyder dårlig beskyttelse mod cybertrusler.

Du bliver højst sandsynligt forsøgt hacket, imens du læser denne artikel

2. Økonomiske begrænsninger

Selvom SMV’er øger deres investeringer i IT-sikkerhed, hvilket er positivt, er der fortsat en skævvridning sammenlignet med virksomheder over 250 ansatte. Det måles både i den procentvise vækst i investeringerne men også i antallet af implementerede tekniske IT-sikkerhedstiltag.

Fx viser 2022 tal, at der fortsat er 16% af små og mellemstore virksomheder, der ikke gennemfører systematisk opdatering af software og tager backup af deres data. To simple men meget centrale sikkerhedstiltag.

Økonomi spiller en væsentlig rolle for, hvor meget IT-sikkerhed SMV-virksomheder implementerer. Mange SMV’er har begrænsede ressourcer og budgetter, hvilket kan påvirke deres evne til at investere i omfattende IT-sikkerhedsforanstaltninger.

Konsekvensen er desværre øget sårbarhed over for cyberangreb, datatab og driftsforstyrrelser. Så der ligger en vigtig opgave for SMV’er i at få prioriteret IT-sikkerhed og finde en balance mellem omkostninger og risici for at beskytte deres forretning og kunder.

3. Usikkerhed ved investeringer i IT-sikkerhed

En ting er økonomi og budgetter, når der skal investeres i sikkerhed. En anden er en tilbageholdenhed på grund af usikkerheden ved den forventede gevinst af investeringen.

Og det hele hænger sammen. For mangel på viden og kompetence gør det naturligvis svært for mindre virksomheder at undersøge og implementere de rigtige løsninger. Og med begrænsede budgetter kan investeringer i IT og sikkerhed virke som store udgifter, hvorfor der opstår en naturlig forsigtighed med at bruge penge på noget, vi ikke helt kan gennemskue effekten af.

I den sammenhæng er det vigtigt at sige, at nogle investeringer er nødvendige og skal ses i et mere langsigtet perspektiv, med et udbytte du kun realiserer, hvis du rammes af en ulykke – som fx med din brandforsikring på dit hus.

Sådan er det også med IT-sikkerhed. Det er godt at have når ulykken indtræffer.Og det gør den i stigende grad. Du bliver højst sandsynligt forsøgt hacket alt imens du læser denne artikel, så derfor vil du gerne have en god løsning, der beskytter din virksomhed.

IT-outsourcing som en del af løsningen

Mange SMV’er har svært ved at håndtere de stigende IT-sikkerhedsudfordringer, fordi udviklingen går så stærkt og for cyberkriminalitet er blevet ”big business”. Det er en massiv og både vilje- og pengestærk industri, der ikke skelner mellem store internationale virksomheder eller en mindre/mellemstor dansk virksomhed. Du er stadig et potentielt offer.

Det i kombination med manglende viden, få ressoucer eller en usikkerhed omkring, hvad er det rigtige at investere i, gør IT-sikkerhed svært at løse alene.

Derfor kan IT-outsourcing være en del af løsningen:

  • Ved at outsource IT-sikkerheden kan SMV’er drage fordel af specialiseret ekspertise og erfaring fra eksterne leverandører. Kompetencer, der er kostbare selv at opbygge og vedligeholde.
  • Outsourcing giver også mulighed for at tilpasse sikkerhedsressourcer efter behov uden at fastansætte personale. Ændres virksomhedens risikoprofil, kan der hurtigt skrues op og ned for sikkerhedstiltag.
  • Kontinuerlig overvågning er en anden gevinst ved outsourcing af din sikkerhed. Mange tilbyder 24/7 overvågning og løbende opdatering af dit IT-sikkerhedsmiljø.
  • Ved at outsource IT-sikkerheden får du også rettet fokus tilbage på kerneforrentning og på jeres primære forretningsaktiviteter uden at forstyrre medarbejdere. Ansvaret for jeres IT-sikkerhed
    – det overlader du til jeres outsourcing partner.

Frigør dig fra IT-bekymringer og lad os håndtere din IT-drift

Med IT-outsourcing til fast pris pr. bruger/måned, behøver du hverken bekymre dig om ressourcer, specialiseret kompetence eller 24/7 overvågning af din IT-drift.

Outsourcing hjælper med at reducere teknologigæld, sikre adgang til de rette kompetencer, frigøre intern tid og skabe overblik og transparente IT-omkostninger.

Du ønsker at optimere din IT-sikkerhed. Vi hjælper dig med at realisere det.

Har du brug for mere information eller sparring, så grib ud efter os. Vi tager meget gerne en uforpligtende snak.

Kontakt os via kontaktformularen, på telefon +45 8882 6290 eller
e-mail service@timengo.com.