Tilliden vokser med et højt IT-sikkerhedniveau

72% af danske SMV’er oplever en sammenhæng mellem investeringer i cybersikkerhed og konkurrencefordele.
IT-sikkerhedsinvesteringer beskytter ikke kun mod cyberkriminalitet, men kan også omsættes til konkurrenceevne. Det viser tal fra årets Cyberbarometer, som Industriens Fond står bag.

Det er ikke kun de store. Små og mellemstore virksomheder (SMV’er) er i lige så høj grad, mål for cyberangreb. Ofte har SMV’er begrænsede budgetter, færre specialister og mindre avancerede sikkerhedsforanstaltninger end større virksomheder. Det gør dem særligt sårbare over for cyberangreb.

Det er heller ikke kun stærkt digitaliserede virksomheder med en særlig ”interessant” produktion eller forretning, der er i hackerens søgelys. Hvis blot du kan ”lammes” og afpresses en løsesum, er du et potentielt offer for de cyberkriminelle.

Og du skal ikke kun investere i IT-sikkerhed for at undgå datatab og nedetid. Dine investeringer smitter også positivt af på din konkurrenceevne.

Jo flere cybersikkerhedstiltag virksomheden indfører, desto flere konkurrencefordele oplever den

Det viser tal i ”Årets Cyberbarometer” gennemført på vegne af Industriens Fond.

Her svarer *72% af de deltagende (SMV’er), at de oplever konkurrencefordele ved at have indført IT-sikkerhedstiltag.

Og den oplevede konkurrencefordele stiger i takt med antallet af sikkerhedstiltag. Så – jo flere tiltag, jo flere oplevede konkurrencefordele.

Naturligvis vælges en virksomhed ikke alene på sin cybersikkerhed, men sammenhængen understreger, at de virksomheder, der tager deres sikkerhed alvorligt, står stærkere og sender et klart og professionelt signal til bl.a. kunder, samarbejdspartnere og investorer.

3 typer af konkurrencefordele

Tillid og Loyalitet

 • Øget tillid fra bestyrelse
 • Øget tillid fra Investorer og aktionærer
 • Øget tillid fra samarbejdspartnere
 • Styrket relationer til kunder

Bundlinje

 • Differentiere sig fra konkurrenter
 • Tiltrække nye kunder
 • Tiltrække nye medarbejdere
 • Hæve prisen på produkter

Effektivitet og nytænkning

 • Bedre til at bruge ny teknologi
 • Styrke nytænkning og innovation
 • Simplere og mere effektive arbejdsgange

Cybersikkerhed skal I højere grad også dække din værdikæde

Virksomhedens IT-sikkerhed er heller ikke længere begrænset til virksomhedens egne systemer og miljøer.

Med indførelsen af fx NIS2-direktivet i 2024 indføres skærpede krav til virksomheders sikkerhed. Og selvom ikke alle virksomheder rammes direkte, kan der være krav til underleverandører og dermed til virksomhedens samlede værdikæde.

I ”Årets Cyberbarometer” mener *61% af de deltagende SMV’er at cybersikkerhed er vigtigt, når de vælger leverandører.

Samtidigt oplever *35% også, at der stilles krav fra bl.a. myndigheder, bestyrelse, samarbejdspartnere, kunder og investorer til sikkerheden hos virksomhedens leverandører.

Det er et udtryk for, at cybersikkerhed ikke længere er noget, du kun skal have styr på internt.

Virksomheder indgår typisk i større netværk med bl.a. kunder, forhandlere, leverandører og myndigheder og er forbundet af fx e-mail og systemintegrationer. Det udvider de cyberkriminelles mulige indgange til din virksomheds data og systemer.

Derfor skal din samlede værdikæde tænkes ind, når du evaluerer din cyberrisiko og implementerer IT-sikkerhed.

3 typer af cybersikkerhedstiltag

Teknik

 • Løbende opdatering af software
 • Løbende overvågning af sikkerheden
 • Øget beskyttelse af admin. brugerkonti
 • Foranstaltninger mod bl.a. malware

Forankring og styring

 • Udpegning af ansvarlig(e) for IT-sikkerhed
 • Udarbejdelse af sikkerhedspolitikker
 • Udarbejdelse af beredskabsplan
 • Øget indsats omkring IT-risikostyring

Rutiner og træning

 • Opkvalificering af ledelse i IT-sikkerhed
 • Opkvalificering af ansatte i IT-sikkerhed
 • Løbende Cyber awareness træning
 • Risikovurdering af leverandører m.fl.

IT-sikkerhed er en win-win-situation

Investeringer i IT-sikkerhed er med andre ord ikke kun vigtige for at beskytte virksomhedens data, systemer og forretningsprocesser mod cyberangreb. IT-sikkerhed er også en konkurrencefordel, da det øger tilliden til din virksomhed og styrker jeres brand og image.

Og med en konstant vækst i mængden af cyberangreb understreger det blot et stigende behov for at prioritere IT-sikkerhed og investere i effektive sikkerhedsforanstaltninger, både for at sikre egen drift og for at styrke virksomhedens position på markedet.

Kilde: *Årets Cyberbarometer viser en sammenhæng mellem cybersikkerhed og oplevede konkurrencefordele. Undersøgelsen er foretaget af Analyse & Tal på vegne af Industriens Fond. Dyk ned i tallene her https://industriensfond.dk/vores-fokusomrader/cybersikkerhed/cyberbarometer/

Kom hackeren i forkøbet

Få dig en vagthund!

Læs mere om MDR til Microsoft 365 og hvordan din virksomhed kan få hjælp til at overvåge sikkerheden i jeres Microsoft 365 platform 24/7 alle årets dage.

Overvej 24/7 overvågning af din M365 hvis du vil styrke omdømme og IT-sikkerhed.

Har du brug for mere information eller sparring, så ræk ud til os. Vi tager meget gerne en uforpligtende snak.

Kontakt os via kontaktformularen, på telefon +45 8882 6290 eller
e-mail service@timengo.com.