Ingeniørvirksomhed i global vækst streamer 3D-applikationer fra Azure

Med nyudviklet løsning fra timengo kan den globale ingeniørkoncern DIS/CREADIS stille avancerede CAD-applikationer til rådighed for nye medarbejdere og afdelinger – på en almindelig pc og uden behov for hurtigt internet. Løsningen bygger på Microsoft Azure Virtual Desktop og øger samtidig sikkerhedsniveauet, da ingen data ligger lokalt på medarbejdernes pc.

Ressourcekrævende CAD-programmer til 3D-modellering og design er essentielle redskaber for mange ingeniører. Herunder for flertallet af de ansatte i DIS/CREADIS, der oprindelig blev stiftet under navnet Dansk Ingeniør Service. Virksomheden har mere end 700 medarbejdere, ca. 100 freelancere og er i hastig global vækst. Det skaber udfordringer, når nye medarbejdere skal have stillet de ressourcekrævende IT-redskaber til rådighed.

”Da vi i efteråret 2021 ville etablere en ny afdeling i Indien, bad ledelsen mig udstyre 20 medarbejdere med maskiner og software indenfor ganske kort tid. Det var lidt af en udfordring, hvis man skal udtrykke det på jysk,” siger IT Manager Georg Guldberg, DIS/CREADIS. Med den aktuelle forsyningssituation ville det – såvidt maskinerne overhovedet kunne skaffes – tage adskillige måneder at få produceret maskinerne, modtage dem i Danmark, konfigurere og sende hardwaren videre til det nye kontor.

”Det virker rigtig godt på Krakow-kontoret, med en bredbåndsforbindelse på sølle 200 Mbit”

Løsning: Streaming af krævende applikationer

I stedet afsøgte Georg Guldberg markedet for cloudbaserede remote desktopløsninger, der kan drive krævende grafiske applikationer i skyen og streame dem til en helt almindelig notebook. Her viste den bedste løsning sig at være en løsning baseret på Microsoft Azure Virtual Desktop (AVD).

”Tilfældet ville, at vi allerede havde et godt samarbejde med timengo, der er blandt de ganske få danske partnere med en Microsoft Azure Virtual Desktop Advanced Specialization-certificering. De hjalp os med at etablere kontakt til Microsoft, og sørgede for delvis funding og ekspertise til at bygge en løsning,” siger Georg Guldberg.

”De gode erfaringer gjorde det muligt at gøre løsningen driftsklar og stille den til rådighed for det nye indiske kontor på meget kort tid”

Bedre brugeroplevelse i skyen end ved lokal drift

Indledningsvis byggede timengo en proof-of-concept (PoC) i Azure. Her lagde man bl.a. den krævende 3D CAD-applikation SOLIDWORKS og etablerede en såkaldt vault, som de grafiske applikationer udveksler omfattende datamængder med.

”Vi stresstestede PoC’en med otte brugere fra vores kontor i Krakow. De koblede på samme server i Azure og åbnede en større 3D-model i SOLIDWORKS på helt almindelige kontor-pc’er. Og det fungerede ganske enkelt rigtig godt. Latency-tiden var nærmest ikke-eksisterende, og på flere punkter var brugeroplevelsen bedre end da applikationerne lå på grafiske maskiner og brugerne tilgik vault’en fra et lokalt datacenter,” siger Georg Guldberg.

”Det er jo nærmest raketvidenskab”

”Ingen havde før prøvet at drifte ekstremt krævende 3D-applikationer i skyen og streame dem til brugerne i nær samme omfang som vi gjorde; det er jo nærmest raketvidenskab. Samtidig havde Krakow-kontoret en bredbåndsforbindelse på sølle 200 Mbit, hvilket jo er mindre end det, mange danske husstande har. Så når løsningen virkede så godt dér, ville den også fungere i alle mulige andre sammenhænge,” tilføjer han.

De gode erfaringer gjorde det muligt for timengo og DIS/CREADIS at gøre løsningen driftsklar og stille den til rådighed for det nye indiske kontor på meget kort tid, og også her med gode erfaringer. Ja, faktisk er stemningen omkring Azure Virtual Desktop efter kort tid så positiv i koncernen, at flere andre afdelinger har spurgt, om de også kan få adgang til løsningen. Primært fordi den efter alt at dømme vil virke bedre end den måde, de tilgår og anvender grafiske applikationer i dag.

Giver enestående fleksibilitet og agilitet

Samtidig har den hastigt voksende koncern nu langt bedre muligheder for at ekspandere internationalt end før. Blandt andet fordi den brede geografiske distribution af Microsofts datacentre sikrer høj performance og lav latency, nærmest uanset hvorfra i verden DIS/CREADIS’ medarbejdere tilgår løsningen.

”Hvis vi skal åbne en ny afdeling et eller andet sted i verden, skal vi blot stille helt almindelige pc’er og en nogenlunde hæderlig bredbåndsforbindelse til rådighed og fortælle timengo, hvor mange brugere, der skal kobles på. Så er hele det lokale IT-setup klar lige så hurtigt som vi kan skaffe medarbejderne. Det giver os en helt enestående organisatorisk fleksibilitet og agilitet,” vurderer Georg Guldberg.

”Regningen til Microsoft for Azure-forbruget er selvfølgelig ikke ubetydelig. Men når jeg sammenligner med, hvad vi sparer på anskaffelse af rasende kostbare grafiske maskiner samt på drift af lokale ressourcer, så går det faktisk nogenlunde op,” siger han.

Øget sikkerhed mindsker risiko for industrispionage

En anden central fordel er, at DIS/CREADIS øger sikkerheden omkring ingeniørkoncernens og dens kunders data. I dele af verden er risikoen for industrispionage og datalækager betydelig, ligesom et banalt tyveri af en pc kan sende fortrolige data i hænderne på uvedkommende. Men eftersom alt streames til medarbejdernes pc via AVD-løsningen – omtrent som hvis de ser en film via Netflix – ligger ingen data lokalt.

”Vi logger naturligvis al aktivitet. Så skulle nogen prøve aktivt at trække data ud af systemet, kan vi se det. Tilsvarende kan vi nemt lukke adgangen til system og data for en bruger. Enten hvis der er mistanke om uregelmæssigheder, eller – og det er jo mindst lige så relevant – når en medarbejder stopper eller en freelancer ikke har behov for systemadgang længere,” forklarer Georg Guldberg.

”Latency-tiden var nærmest ikke-eksisterende, og på flere punkter var brugeroplevelsen bedre end da applikationerne lå på grafiske maskiner”

timengos viden om Microsofts cloud var stor gevinst

Han betegner løsningen som en meget stor gevinst for DIS/CREADIS på både det praktiske og strategiske niveau. Det er dog ikke en ”one-size-fits-all”, der tilgodeser samtlige medarbejderes behov. Når en ingeniør eksempelvis skal arbejde steder uden netforbindelse, er der stadig behov for at have en grafisk workstation med under armen. Tilsvarende har koncernens IT-udviklere behov for større administrative rettigheder end AVD giver mulighed for. Derfor er Georg Guldberg i dialog med timengo om at stille den ligeledes cloudbaserede Windows 365 til rådighed for udviklere og andre med særlige behov.

”timengos know-how omkring Microsofts cloudplatforme og i særdeleshed Azure Virtual Desktop har været en uvurderlig fordel for os. Selvfølgelig har er der været bump på vejen, når man bygger en løsning som den her; det kan overhovedet ikke undgås. Men her har timengo været enormt omstillingsparate, proaktive og klar til at hjælpe, uanset hvad der stødte til,” siger Georg Guldberg.

”Faktisk har der, så vidt jeg kan huske, ikke været én eneste deadline undervejs i det her projekt, som er blevet overskredet uden det har været aftalt på forhånd – og de forsinkelser, der har været, har mest af alt skyldtes at timengo har måtte vente på en melding fra os,” tilføjer han.

Få kontakt til en ekspert i Azure Virtual Desktop.

Kontakt os via kontaktformularen, på telefon +45 8882 6290 eller
e-mail service@timengo.com.