IT-løsning
Cloud Management

Biotekvirksomhed bekæmper antibiotikaresistens uden
behov for interne IT-ressourcer

De 60 ansatte hos den danske vækstvirksomhed SNIPR Biome samarbejder sikkert og effektivt i skyen på Microsoft 365 med hjælp fra timengo, der varetager den samlede drift og support.

Se Christian Mygind fortælle om SNIPR Biomes gevinst ved ekstern IT-drift.

I store dele af menneskehedens historie kunne banale infektioner være livstruende, og udviklingen af antibiotika har reddet et utal af mennesker fra tidlig død op gennem det 20. århundrede. Gennem de seneste år har resistente bakteriestammer imidlertid mindsket medikamenternes effektivitet og koster allerede mere end en million menneskeliv om året.

De cirka 60 ansatte hos den danske biotekvirksomhed SNIPR Biome anvender derfor genredigeringsteknologien CRISPR til at udvikle medikamenter, der målrettet tager livet af de helt specifikke bakterier, man gerne vil bekæmpe. Det kan over en årrække resultere i effektive behandlinger, der gør antibiotikaresistens til et langt mindre problem og som er mere skånsomme overfor kroppens øvrige mikrobiologi.

“Vi skaber først og fremmest værdi gennem vores forskning og den viden, vi oparbejder i laboratoriet – og ikke ved at bruge for mange interne ressourcer på at drive og vedligeholde IT”

Værdi i forskning – ikke IT-drift
”Vi har brug for en velfungerende IT-infrastruktur og løsninger, der gør det muligt at samarbejde og organisere vores arbejde. Men vi skaber først og fremmest værdi gennem vores forskning og den viden, vi oparbejder i laboratoriet – og ikke ved at bruge for mange interne ressourcer på at drive og vedligeholde IT,” forklarer Head of Finance and IT Christian Mygind, SNIPR Biome.

”Derfor har vi outsourcet al IT-drift til eksterne partnere. Her har timengo hjulpet med at implementere og konfigurere langt størstedelen af vores cloudbaserede Microsoft 365-platform og står også for drift, vedligehold og support på platformen,” siger han.

“Folkene hos timengo kender os og ved, at de ikke skal gå i ”teknisk mode”, når jeg stiller et spørgsmål. Jeg har også kun ét sted, jeg skal bede om bistand. Det er en stor hjælp i det daglige”

Microsoft 365 gjorde det lettere at arbejde videre under Covid-19
SNIPR Biome kom for alvor i drift i 2018 og havde derfor muligheden for at basere sit virke på en infrastruktur uden fysiske servere. Det første års tid foregik en stor del af arbejdet med de cloudværktøjer, den enkelte havde ved hånden – såsom Dropbox og Google Docs. Men i takt med virksomhedens vækst opstod der et behov for at konsolidere på én sammenhængende platform. Og når valget faldt på Microsoft 365, skyldtes det bl.a. at man her fik adgang til produktivitetsværktøjerne i Office, storage på OneDrive, samarbejde på Teams, sikkerhed samt autentifikation og administrative værktøjer som én sammenhængende leverance.

timengo hjalp med at implementere Microsoft 365 i efteråret 2019 og træne medarbejderne i at anvende det; lige nøjagtig i tide til at håndtere det obligatoriske fjernarbejde under den første nedlukning under Covid-19 relativt smidigt.

”I dag må jeg konstatere, at vores timing var ganske god, selv om der naturligvis var en del held involveret. Men siden har vi også været glade for samarbejdet med timengo, der giver mig konstant adgang til en bred, opdateret palette af viden om vores samlede løsningsinfrastruktur. Ligeledes får jeg hurtig hjælp og sparring, når der er behov for det,” siger Christian Mygind.

Alt for risikabelt at drifte det hele på egen hånd på nuværende stadie
For selv om Microsoft 365 mindsker behovet for konstant adgang til assistance og viden om løsninger og infrastruktur, så minimerer den det ikke helt. Så skulle SNIPR Biome drifte IT på egen hånd, ville det kræve en person med detailviden om samtlige løsnings- og sikkerhedselementer, licenser, integrationer, netværk og sikker datahåndtering – samt om de ændringer, der til enhver tid er på vej fra Microsoft.

”Det ville være alt for risikabelt at overlade til én person, og vi ville være meget sårbare i tilfælde af sygdom eller ferie. Derfor giver samarbejdet med timengo rigtig god mening,” konstaterer Christian Mygind.

Samtidig har han ros til teamet af kontaktpersoner hos timengo, der bidrager med support, sparring og løbende rådgivning om den videre udvikling.

Hurtig, effektiv og forståelig bistand og support
”For selv om jeg med tiden har lært en hel del om IT og om Microsoft 365, så er min baggrund i finans. Her er det en stor hjælp, at jeg får konkrete, håndgribelige råd, når der er behov for det. Folkene hos timengo kender os og ved, at de ikke skal gå i ”teknisk mode”, når jeg stiller et spørgsmål. Jeg har også kun ét sted, jeg skal bede om bistand. Det er en stor hjælp i det daglige,” siger han.

På fire årlige møder får han også – som del af timengos Evergreen-service – opdateret viden om, hvilke features og opdateringer, der er på vej til Microsoft 365 og råd om, hvordan man kan optimere drift og sikkerhed i platformen.

”Vi er meget langt på vores rejse, fordi vi fik implementeret platformen rigtigt fra dag ét. Derfor har vi en ganske god balance mellem sikkerhed og processer. Der er heller ikke lige så mange steder, hvor det er tvingende nødvendigt at sætte ind som i virksomheder, der er begyndt at anvende platformen senere på deres rejse. Men det er ikke desto mindre fint med et løbende overblik og en vurdering af, hvor vi kan blive bedre. Det giver et informeret grundlag for at prioritere vores indsats,” siger Christian Mygind.

Om SNIPR Biome
SNIPR Biome er en af verdens førende biotekvirksomheder og laver banebrydende forskning inden for ny anvendelse af CRISPR/Cas-teknologi til mikrobiel genterapi, med fokus på udvikling af nye, meget selektive antibakterielle lægemidler til brug i behandling af bl.a. multiresistente tilstande.

www.sniprbiome.com

Du ønsker at udnytte fordelene i
cloud. Vi hjælper dig med at
realisere dem.

Kontakt os via kontaktformularen, på telefon +45 8882 6290 eller
e-mail service@timengo.com.