IDA optimerer sikkerhed og udnyttelse af
Microsoft 365 med Evergreen

Danmarks største akademiske fagforening øger værdien af Microsoft 365 med service fra timengo, der giver opdateret viden om ændringer og muligheder af betydning for infrastrukturen.

”Der kommer konstant opdateringer og nye funktioner til Microsoft 365, hvoraf en del har betydning for vores sikkerhedsniveau og udnyttelsesgrad. Men mit team og jeg kan umuligt overskue det hele på egen hånd,” konstaterer Jesper Brink Sørensen IT Services & Operations Manager, IDA.

”Med timengos Evergreen-service bevarer vi derimod kontinuerligt overblik over ændringernes konkrete og potentielle betydning for vores infrastruktur og sikkerhed. Jeg slipper kort sagt for at bruge tid og ressourcer, jeg ikke har, til at håndtere en opgave, der skal løses. Det har stor værdi for os,” tilføjer han.

IDA er Danmarks største akademiske fagforening, og de 140.000 medlemmer repræsenterer bl.a. hovedparten af landets ingeniører. Med mere end 9.000 nye medlemmer alene i 2022 – og stigende tilfredshed blandt de eksisterende – er IDA også et eksempel på, at fagforeninger kan have en vigtig rolle at spille i et arbejdsmarked under opbrud.

”Med timengos Evergreen-service bevarer vi kontinuerligt overblik over ændringernes konkrete og potentielle betydning for vores infrastruktur og sikkerhed. Jeg slipper kort sagt for at bruge tid og ressourcer, jeg ikke har, til at håndtere en opgave, der skal løses. Det har stor værdi for os”

Afgørende at sikre data og effektiv ressourceudnyttelse
”Ud over traditionelle medlemsgoder som juridisk rådgivning og billigere forsikringer faciliterer vi også et ekstremt aktivt fagligt fællesskab, hvor der diskuteres alt fra rumteknologi til fiberbeton. Vores målinger viser, at medlemmerne opfatter det som meget værdifuldt,” forklarer Jesper Brink Sørensen.

”Samtidig er det afgørende for os at sikre både data og rationel udnyttelse af vore ressourcer. Der er faktisk ingen vej uden om, når langt de fleste medlemmer er ingeniører med en ret klar holdning til præcis dét,” bemærker han.

Jesper Brink Sørensen og hans afdeling på fire fastansatte har haft en cloudbaseret Microsoft 365 E5 siden launch, og IDA var på egen hånd nået langt i udnyttelse af platformens muligheder for bl.a. at optimere identitetskontrol og persondatabeskyttelse samt sikre cloudservices og hybride arbejdspladser.

Hvilket bl.a. betød, at IDAs medarbejdere uden de store udfordringer kunne arbejde sikkert hjemmefra, da Covid-19 ramte. Ligeledes er Microsoft 365 en hjørnesten i IDAs indsats for at gøre infrastrukturen kodebaseret samt dokumentere sikkerhedstiltag og compliance med eksempelvis GDPR.

”Jeg vil endda gå så langt som at sige, at uden Evergreen havde vi været et ringere sted, end vi er i dag. Så ja: Servicen er ganske afgjort pengene værd og meget værdifuld for os. ”

Microsoft 365: Stort potentiale – og mange muligheder for at begå fejl
Men driftsafdelingen måtte også sande, at mængden af ændringer og information fra Microsoft om platformen var så overvældende, at det var svært at læse alt – og gennemskue betydningen for IDA’s infrastruktur.

”Platformen er enorm og mulighederne for at konfigurere et eller andet forkert så omfattende, at vi nemt overser detaljer. Med Evergreen får vi derimod en kvartalsrapport og et møde med timengo, som sikrer os præcis viden om opdateringer og muligheder samt om, hvor vi divergerer fra generelle anbefalinger. Vi får også input fra et specialiseret Microsoft 365-team til, hvordan vi kan prioritere vores indsats og anvende eksisterende muligheder bedre,” siger Jesper Brink Sørensen.

Eksempelvis kunne IDA med få klik og på ti minutter slå en funktion til i Microsoft 365, som advarer brugeren, hvis vedkommende modtager en besked fra en person, der plejer at anvende en anden mailadresse. Hvilket er et af flere effektive, forebyggende tiltag mod phishing og CEO-fraud.

”Jeg erkender, at det måske lyder banalt. Men vi kendte simpelthen ikke muligheden, før vi fik kendskab til den gennem Evergreen,” bemærker Jesper Brink Sørensen.

Får optimale forudsætninger for at udnytte Microsoft 365
Jesper Brink Sørensen opfatter i dag Evergreen som et vigtigt værktøj, der giver handlingsorienteret viden om status på sikkerhedsniveau og behov for organisatoriske eller tekniske ændringer. Det giver grundlag for at vurdere, hvilke tiltag der skal prioriteres, hvor man selv kan sætte ind, hvor der er behov for ekstern assistance – og hvor det interne kompetenceniveau skal optimeres.

”En Microsoft 365 E5-licens er bestemt ikke gratis, og i dag har vi viden på hånden, der giver os de bedste forudsætninger for at optimere værdien af platformen og vores investering. Herunder ved at øge sikkerhed og udnyttelsesgrad. Eksempelvis ved at tage funktioner i brug, som erstatter andre værktøjer,” siger Jesper Brink Sørensen.

”Jeg vil endda gå så langt som at sige, at uden Evergreen havde vi været et ringere sted, end vi er i dag. Så ja: Servicen er ganske afgjort pengene værd og meget værdifuld for os. Uagtet at vi allerede havde et højt kendskabsniveau og udnyttede Microsoft 365 ganske godt. Og sidder man i en virksomhed, der først lige er begyndt at anvende Microsoft 365, ville jeg ubetinget også anbefale at kigge nærmere på Evergreen. For den giver i min optik et virkelig solidt grundlag for at konfigurere alt korrekt fra dag ét,” vurderer han.

Om IDA
IDA er en fagforening og interesseorganisation med over 140.000 medlemmer, der er ingeniører, cand. scient’er og it-professionelle. IDA er politisk uafhængig og søger at påvirke omverdenen i krydsfeltet mellem medlemmernes og samfundets interesse.

www.ida.dk

Du ønsker at udnytte fordelene i
cloud. Vi hjælper dig med at
realisere dem.

Kontakt os via kontaktformularen, på telefon +45 8882 6290 eller
e-mail service@timengo.com.