Sådan håndterer grøn vækstvirksomhed mangel på IT-specialister

Better Energy får hjælp fra timengo til at håndtere de store krav, det stiller til både drift, udvikling og skalering af IT-infrastruktur, når forretningen er i rivende vækst.

Grøn og støttefri strøm fra solen er et af de vigtigste våben i den grønne energiomstilling og i kampen for et bæredygtigt klima. Og nu har energikrisen kun sat yderligere skub i efterspørgslen på store solcelleparker. En af de store aktører i branchen er Better Energy, der på blot tre år er vokset fra 60 til 220 ansatte og som satser på at hyre yderligere 100 det kommende år.

Anlæg af solcelleparker er imidlertid komplekse projekter, der både kræver håndtering af logistiske og tekniske udfordringer samt høringer og lokalplaner, før panelerne kan sende spænding ud på elnettet. Dertil skal Better Energy håndtere samarbejde med cloududbydere om at stille grøn strøm til rådighed for datacentre på dansk jord.

”timengo yder kompetent bistand i en fart, hvilket er af uvurderlig betydning for mig og mine medarbejdere i hverdagen”

Skiftende og komplekse udfordringer stiller store krav til IT-afdelingen
”Kombinationen af komplekse projektforløb, vedligehold, talrige samarbejdspartnere og hastig vækst stiller store krav til både IT-infrastrukturen og til de opgaver, mit hold og jeg skal løse. Samtidig er der som bekendt enorm mangel på IT-specialister; jeg har for eksempel brugt et halvt år på at finde og ansætte blot tre nye medarbejdere i IT-afdelingen,” forklarer Martin Kragh Lauritsen, Director of IT hos Better Energy.

”Her drager vi stor fordel af timengo, der stiller essentiel viden samt tekniske ressourcer til rådighed, så vi alligevel kan følge med og løfte opgaven for forretningen,” tilføjer han.

Martin Kragh Lauritsen har været tre år hos Better Energy og blev som nyansat mødt af en IT-partner, der ventede på at han bad om assistance. Det var – med den stigende opgavemængde in mente – uholdbart og den direkte årsag til, at han indledte samarbejdet med timengo, som han også kendte til fra sin tidligere arbejdsplads.

”Jeg har brug for en IT-partner, der kan yde kompetent bistand i en fart. Men som også er proaktiv og siger til, når de får kendskab til en løsning eller konfiguration, der kan hjælpe os videre. Det er timengo rigtig gode til, og det er af uvurderlig betydning for mig og mine medarbejdere i hverdagen. For det er uoverkommeligt for os at opbygge og vedligeholde den nødvendige videnbase på egen hånd,” siger Martin Kragh Lauritsen.

”Samtidig har timengos konsulenter dybt kendskab til både os som virksomhed og omfattende viden om de dele af Microsofts teknologistak, som vi baserer vores drift på,” konstaterer han.

”Her spiller det afgjort en rolle, at vores nye Azure-baserede infrastruktur kun udleder en tredjedel af den mængde CO2, vi ville have sendt ud i atmosfæren ved on-premise baseret drift”

Får hjælp til både licenser og komplekse migreringsforløb
Better Energys hastige vækst har desuden gjort det bydende nødvendigt at kunne trække på opdateret viden om Microsofts omfattende og ikke helt enkle licensstruktur.

”I licenssammenhæng hjælper timengo os dels med at prioritere de løsninger og licensformer, der er essentielle for at løse vores opgaver – dels med at optimere licensvalget, så omkostningerne ikke løber løbsk,” konstaterer han.

Men det er kun få af elementerne i samarbejdet. Eksempelvis har timengo også hjulpet med at håndtere en omfattende transition fra hostede løsninger til en i dag overvejende cloudbaseret infrastruktur baseret på Microsoft Azure – samt med migrering fra Dynamics NAV til Dynamics 365 Business Central.

Selv i en cloudcentrisk verden er skift af ERP-system en opgave, der kræver omfattende forberedelser. Dels af regnskabsteknisk karaktér – hvilket Better Energy håndterede internt – dels på tekniske front, og det var her, at timengo kom ind i billedet.

”En ERP-migrering fylder rigtig meget i en organisation, og med timengos hjælp var vi i stand til at gennemføre migreringen til Dynamics 365 Business Central på blot to måneder. Det er efter enhver målestok meget hurtigt og særligt imponerende, fordi vi har en struktur med over 100 selskaber – ét for hver solcellepark,” siger Martin Kragh Lauritsen.

Valg af rette IT-løsninger understøtter den grønne vision
Samtidig yder IT-partneren værdifuld sparring på en række andre områder. Blandt andet i bestræbelserne på at prioritere IT-drift på en måde, så Better Energy minimerer sit CO2-aftryk.

”Den bæredygtige tankegang løber som en rød tråd gennem hele vores virke, og vi lægger stor vægt på både den grundlæggende vision om at bidrage til grønnere energiproduktion samt ved at introducere tiltag, der helt lavpraktisk støtter visionen på lokalt niveau,” siger Martin Kragh Lauritsen.

Better Energy anlægger eksempelvis områder med vilde blomster for at støtte insektbestand og biodiversitet i solcelleparkerne. Man samarbejder også med fåreavlere, der lader dyrene græsse på de indhegnede arealer mellem panelerne, så der ikke er behov for kemisk bekæmpelse eller for at holde bevoksning nede med maskiner.

”Men også IT-driften er af stor betydning, og vi vælger i videst mulig omfang løsninger med lavt klimaaftryk. Her spiller det afgjort en rolle, at vores Azure-baserede infrastruktur kun udleder en tredjedel af den mængde CO2, vi ville have sendt ud i atmosfæren ved on-premise baseret drift. Den rejse er timengo også med på, så vi bliver i stand til at komme hurtigere i mål – også selv om vores egen IT-organisation har mere end rigeligt mellem hænderne,” siger Martin Kragh Lauritsen.

Om Better Energy
Better Energy er et vedvarende energiselskab, der skaber ny, grøn energi. Virksomheden designer, udvikler, konstruerer, finansierer, bygger, driver og ejer anlæg, der producerer ren elektricitet. Better Energys vision er at bidrage til at forme en bæredygtig fremtid og at være med til at skabe grundlaget for at producere vedvarende energi gennem projekter, der også gavner biodiversitet og økosystemer.

Du ønsker at udnytte fordelene i cloud. Vi hjælper dig med at realisere dem.

Kontakt os via kontaktformularen, på telefon +45 8882 6290 eller
e-mail service@timengo.com.